Vernebrillene reddet sannsynligvis synet

Vestfold-entreprisen hadde gjennomført et helt år uten skade med fravær, da en pumpeledning røyk under spyling/blåsing i Kleivertunnelen utenfor Larvik. Skanskas Erik Hamnquist som sto rett ved, reddet sannsynligvis synet, takket være vernebrillene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det kunne gått mye verre om ikke Hamnquist (ikke han som er avbildet) hadde hatt på vernebriller. Betongbiten på bildet var blant delene som sprutet ut av den ødelagte slangen. Foto: Skanska/Trine K. Bratlie Evensen
Slangen røyk
Ulykken skjedde da pumpeledningen som frakter prosessvann fra Kleivertunnelen ut til et renseanlegg skulle rengjøres. Pumpeledningen må rengjøres jevnlig fordi det av og til legger seg slam, grus og gysemasse i røret. Når røret skal rengjøres kobles det trykkluft med kompressor på rørledningen, og røret trykksettes med 6-7 bars trykk.

Det var mens de rengjorde røret at en skjøt i røret røyk, og det blir blåst ut vann, slam og betongrester. Erik som sto få meter unna skjøten, blir truffet av en «utblåsning» av vann blandet med slam, grus og betongrester, som kommer ut med stort trykk. Han får et kutt under øyet og er litt forslått, og legges inn på sykehuset til observasjon over natten. Heldigvis gikk det bra med Erik. Dagen etter kunne han skrives ut, men var såpass mørbanket og medtatt at han ble sykemeldt i 2 uker før han kunne vende tilbake på jobb.

Brukte verneutstyr

-Dette kunne fått et helt annet utfall om han ikke hadde på seg vernebriller som en del av personlig verneutstyr. Det er neppe tvil om at brillene reddet synet til Erik denne dagen, og vi ser betydningen av å benytte det personlige verneutstyret, sier Skanskas prosjektsjef Jonny Hermansen.


Ett år ute skade
Vestfold-entreprisen er den største av de fire tunnel- og grunnentreprisene i prosjektet. Vestfold-entreprisen skal bygge underbygning for 9,5 km med dobbeltspor fra Farriseidet utenfor Larvik, til Telemark fylkesgrense. Inkludert i entreprisen er tre tunneler og seks bruer. Det er med andre ord nok av kritiske arbeidsoperasjoner som utføres.

Entreprenør Skanska har i dag 280 mann i arbeid, medregnet alle underleverandører. Før ulykken i Kleivertunnelen var det det siste året utført 388 000 arbeidstimer uten en eneste personskade.


Systematisk sikkerhetsarbeid  SHA-rådgiver Geir Skyvuldstad er en av fire SHA-rådgivere på Farriseidet - Porsgrunn prosjektet. Geir har hovedansvar for Vestfold-entreprisen. Foto: Trine K. Bratlie Evensen

Jernbaneverkets SHA-rådgiver Geir Skyvulstad, forteller at det jobbes systematisk med sikkerhetsarbeidet i hele prosjektet, og han sier at de ser resultater av sikkerhetsarbeidet i form av få eller ingen personskader.

Det er fire SHA-rådgivere i prosjektet, og de har hovedansvar for hver sin entreprise, selv om de samarbeider tett. Skyvulstad forteller at de har faste temauker som følges opp av alle i prosjektet.

-Hver 14.dagers periode løfter vi frem et spesifikt område som vi har et ekstra blikk på. Eksempler kan være rot på arbeidsplassen, bruk av personlig verneutstyr, lagring og bruk av spesialstoff, maskinsertifikater osv. Temaukene gjennomgås spesielt i byggemøtene og på vernerundene. Vi ser at det har en god effekt, forteller SHA-rådgiveren.

Vi må også berømme byggelederne våre. De er mye ute, er flinke til å følge opp og til å stille krav til entreprenørene. Samtidig skal vi ikke glemme entreprenørene. Vi har godt samarbeid med dem. Som et eksemel kan vi nevne Skanska som på eget initiativ har innført at anleggsledelsen går sikkerhetsrunder på anlegget daglig og de har stor fokus på det forebyggende arbeidet.

Fortsatt fullt trykk på SHA

-Det er ingen grunn til å senke skuldrene, vi fortsetter det systematiske arbeidet, og håper nå å senke eller i det minste opprettholde den gode H-verdien i hele prosjektet som er 2,1.