Arbeider på helligdager (2015)

Både Skanska og NCC har søkt og fått innvilget tillatelse til å utføre arbeider på enkelte av helligdagene i mai. I tillegg får vi en periode med ekstra støyende arbeider på Vallermyrene utenfor Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vestfold
Skanska som er hoved entreprenør for arbeidene som utføres mellom Farriseidet og Solum/Fylkesgrensa Vestfold – Telemark, har søkt og fått tillatelse til å arbeide torsdag 14. mai (Kristi himmelfartsdag) og mandag 25. mai (2. pinsedag).

Arbeider som vil pågå er innredningsarbeider i tunnel, betongarbeid på bruer og grunnarbeider i dagsonen mellom Farriseidet og Solum. Omfang av arbeidsaktiviteter vil være redusert i forhold til normal drift, og vil foregå innenfor gjeldende arbeidstid for hverdager.

Telemark - Herregårdsbekken
NCC har søkt om å få utføre arbeid inne i Storbergetunnelen torsdag 14. mai (Kr. himmelfartsdag). Arbeider som pågår inne i tunnelen er montering av betongelementer, grøfting, legging av kabelkanaler mm. Det forventes ikke støy fra arbeidene, men det kan bli aktivitet på riggområdet ved Herregårdsbekken denne dagen. Det blir ikke elementtransport mellom 06.00 og 14.00.

Miljørettet helsevern i Larvik og miljørettet helsevern i Porsgrunn, samt politiet i Vestfold og Telemark er orientert om arbeidet og har gitt tillatelse til at de kan utføres 14. mai og 25. mai.   

Telemark – Vallermyrene
Norsk Jernbanedrift har varslet at det blir litt ekstra støy på Vallermyrene i uke 19. Årsaken er at det kommer et boretog som skal bore og sette syv kontaktledningsfundamenter langs sporet forbi Vallermyrene.

Arbeidene utføres på dagtid fra mandag 4. mai til torsdag 7. mai i tidsrommet 13.30-16.30 og fredag 8. mai til lørdag 9. mai i tidsrommet 08.00-16.30.

Boretoget som kommer til Vallermyrene ligner på dette som ble brukt på Eidsvoll i 2013. Foto: Jernbaneverket