Fullt gjennomtrekk i Nøklegårdtunnelen

Tirsdag 4. februar gikk den siste gjennomslaggssalva i Nøklegårdtunnelen (tidligere kjent som Skillingsmyr tunnel), i Telemark. Med det er den 3810 meter lange tunnelen ferdig drevet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverkets byggeledelse og Veidekkes tunnelarbeidere samlet seg til en velfortjent skål på røysa etter to år med tunneldriving. Foto: Trine Bratli Evensen.Kontrollingeniør i Jernbaneverket, Silje Hatlø Hagen, fikk æren av å fyre av den siste salva. Gjennomslaget ble markert på tradisjonelt vis med cognac på røysa, en stor skål til røysa og en litt mindre til arbeiderne som har jobbet i tunnelen.

Meter på meter

Første tunnelsalve ble sprengt  6. april 2013, og gjennomslaget kommer som planlagt etter snart to år med tunneldriving.  I tillegg til 3810 meter med hovedtunnel er det også drevet tre tverrslags-/rømningstunneler med en samlet lengde på 967 meter. Veidekke som bygger tunnelen, har også Langangentunnelen (tidligere Ønnsåsen tunnel) med i sin entreprise.  Denne tunnelen ble ferdig drevet i januar 2015.

Etterarbeider

Delprosjektleder Tom Frode Hansen.Delprosjektleder Tom Frode Hansen, forteller at etterarbeidene i Nøklegårdtunnelen allerede er godt i gang. Bunnrensk og rørlegging startet opp rett etter det første gjennomslaget, og de har jobbet seg innover fra øst mot vest. Hansen forteller at de er over halvveis med bunnrensk- og rørleggingsarbeidene. 

Tunnelen skal kles med prefabrikkerte betongelementer, lik dem som benyttes i Holmestrandsporten. Montering av betongelementene, som utgjør vann- og frostsikringen til tunnelen, går også unna. Så langt er det montert ferdig elementer i 1 600 meter av tunnelen. Etterarbeidene er planlagt ferdige sommeren 2016, før de jernbanetekniske arbeidene så starter opp.

En av syv

Nøklegårdtunnelen er en av syv tunneler som bygges av Farriseidet – Porsgrunn prosjektet, og det er den femte som er ferdig drevet. Kleivertunnelen (tidligere Martineåsen tunnel) i Larvik skal etter planen få sitt gjennomslag i slutten av februar, mens Eidangertunnelen etter planen skal være ferdig rett før sommeren.