Farriseidet – Porsgrunn har sendt ut tilbudsgrunnlaget for spor- og kontaktlednings-entreprisen

Fredag 9. januar sendte Jernbaneverket ut tilbudsgrunnlag til prekvalifiserte parter/firmaer for kontrakt som gjelder spor og kontaktledning på Farriseidet – Porsgrunn prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det har vært bra interesse i markedet for denne kontrakten, og det er prekvalifisert flere firmaer som nå skal begynne å regne på jobben.

Det skal bygges 22, 5 km med spor, hvorav 20,75 km er dobbeltspor og 1,75 km er enkeltspor. Det skal legges inn to overkjøringssløyfer og seks sporveksler.

Det skal bygges kontaktledning system S25 på strekningen, det inkluderer blant annet 750 hengemaster og 53 800 m kontaktledning. I tillegg er det alt annet som hører med som øvre og nedre ballastlag, kabelkanaler, AT-anlegg og jordingsanlegg mm.

Tilbudsfrist er 5. mars og Jernbaneverket legger opp til å bruke april til forhandling, før en innstilling skal være klar i begynnelsen av mai.

Planlagt oppstart av arbeidene er i januar 2016. Det nye dobbeltsporet har planlagt ferdigstillelse høsten 2018.

Foto: Øystein Grue