Farriseidet - Porsgrunn: nye navn på bruer og tunneler

Farriseidet – Porsgrunn skal bygge til sammen syv tunneler og ti bruer. Etter en prosess i Larvik og Porsgrunn kommuner, er det nå vedtatt nye endelige navn på dem.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Når et prosjekt starter opp, begynner man gjerne med arbeidsnavn på tunneler og bruer som skal bygges. Navnet gis som oftest ut i fra geografisk lokalisering, slik det også er gjort i prosjektet Farriseidet – Porsgrunn.

En utfordring er det når Statens vegvesen bygger bruer og tunneler i samme område, noen ganger er ikke oppfinnsomheten større enn at begge bruker samme arbeidsnavn. Dette er ikke ønskelig hverken i kommunene eller hos nødetatene.

For å få godkjent navn på tunneler og bruer, har prosjektet sendt inn sine forslag til Larvik og Porsgrunn kommuner. Etter en behandling der, er nå den endelige navnelista klar. Flere av tunnelene og bruene har fått nye navn eller endret skrivemåte. Prosjektsjef Lars Andre Tangerås, sier at de tar de nye navnene til etterretning og at de nå begynner å innarbeide dem i prosjektet, både på tegninger og i sin kommunikasjon utad.

Her er de nye navnene:

Forslag til offisielt navn Jernbaneverket

Vedtak i navnekomiteen Larvik kommune

Martineåsen tunnel

Kleivertunnelen

Paulertjønn bru

Paulertjønnbrua

Paulertjønn viltkryssing

Paulertjønn viltkryssing

Vassbotn bru

Hallevannetbrua

Kongeveien bru

Østre Hobekkbrua

Hobekk bru

Vestre Hobekkbrua

Tjønnemyr viltkryssing

Tjønnemyr viltkryssing

Askeklova tunnel

Askeklovatunnelen

Hovås tunnel

Hovåstunnelen

Solum bru

Solumbrua

Skillingsmyr bru

Skillingsmyrbrua

Forslag til offisielt navn Jernbaneverket

Vedtak i navnekomiteen Porsgrunn kommune

Skillingsmyr tunnel

Nøklegårdtunnelen

Gunnarsrød bru

Gunnarsrød bru

Ønnsåsen tunnel

Langangentunnelen

Ønna bru

Ønna bru

Storberget tunnel

Storbergtunnelen

Herregårdsbekken bru

Herregårdsbrua

Eidanger tunnel

Eidangertunnelen