Velkommen til åpen dag

Søndag 27. april inviterer prosjektet Farriseidet – Porsgrunn til åpen dag. Riggområdet ved Lillegårdkrysset utenfor Porsgrunn åpnes for publikum mellom kl. 12 og 16.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vi setter opp en stand på anlegget hvor du kan få informasjon om prosjektet, og samtidig få møte ansatte i Jernbaneverket og entreprenøren NCC som bygger Storberget tunnel. 
  
Denne søndagen blir det også en sjelden mulighet for folk til å komme inn i en av tunnelene som er under bygging. Vi setter opp shuttlebusser som transporterer publikum inn og ut av tunnelen. Vi gjør oppmerksom på at dette blir den eneste måten for publikum å ta seg inn i tunnelen på. Det er ikke under noen omstendighet tillatt å gå inn på egenhånd.
 
Jernbaneverket og NCC gleder seg til å vise fram anlegget, og vi ønsker alle velkommen til en spennende dag.

Praktiske opplysninger
Penskoene kan det lønne seg å sette igjen hjemme, for det er sølete inne i tunnelen og på riggområde som trafikkeres av store anleggsmaskiner daglig. Det er viktig at parkeringshenvisninger og sperringer respekteres under besøket for sikkerheten kommer først.

Parkering blir på inne på anleggsområdet, men vi oppfordrer alle som kan gå, eller sykle om å gjøre det.

Velkommen til åpen dag ved Lillegårdkrysset/Herregårdsbekken. 
Søndag 27. april slipper publikum inn i en av tunnelene. Her fra et tilsvarende arrangement i Holmestrand sommeren 2013. Foto: Freddy Samson Fagerheim.