Natt- og helgearbeider på Vallermyrene

Vestfoldbanen stenges fra lørdag 27. september kl. 02.00 til mandag 29. september kl. 03.00 og det kjøres buss for tog.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Farriseidet – Porsgrunn utfører spornære arbeider mellom Eidanger og Porsgrunn mens banen er stengt. Det er hovedsakelig grunnarbeider som boring, sprengning og fjerning av vegetasjon som skal utføres.

Det må påregnes støy fra arbeidene. Jernbaneverket beklager ulempene.