Natt- og helgearbeider på Vallermyrene

Vestfoldbanen stenges for ordinær trafikk mellom Larvik og Skien fra 28. juni kl. 02.30 til 1. juli kl. 00.30. I dette tidsrommet skal det jobbes døgnet rundt på Vallermyrene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Mens banen er stengt, skal deler av sporet forbi Vallermyrene legges om.  For å kunne bygge ferdig underbygningen for det nye dobbeltsporet inn mot Porsgrunn, så må vi rette ut/flytte en kurve på eksisterende jernbane forbi Vallermyrene. Gul strek markerer hvor vi legger nytt spor.

Sporet som ligger til venstre for den gule streken skal flyttes dit den gule streken er (Flyttes østover). Foto: Jarle Foss/Jernbaneverket

Mens banen er stengt for trafikk, vil vi fjerne sporet i begge ender, masseutskifte i koblings-punktene, legge ned en rørkryssing og bygge opp ny underbygning. Deretter bygges sporet ferdig og pakkes.  Det skal også monteres ny kontaktledning på strekningen. 

Det blir også sprengnings-arbeider nær sporet, dette er planlagt utført på dagtid.

Det er mye arbeider som skal gjennomføres på kort tid (70 timer), så det vil bli arbeidet hele døgnet denne perioden. Vi forsøker å få utført de mest støyende arbeidene på dagtid.

Politiet og miljørettethelsevern er orientert om arbeidene.

De nærmeste naboene varsles med eget informasjonsskriv i postkassen. 

For ytterligere spørsmål ta kontakt med :
Kommunikasjonsrådgiver Trine K. Bratlie Evensen tlf.  930 89 550 tkb@jbv.no