Larvik: Kleiverveien midlertidig stengt for gjennomkjøring

Kleiverveien stenges for gjennomkjøring mellom Sky skole og Kleiverveien 178, grunnet VA-arbeider i skoleferien.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

VA-arbeidene i Kleiverveien, på Sky, fortsetter gjennom sommeren. Nå er det strekningen mellom Sky skole og Kleiverveien 178 som står for tur. 

Pga. nærhet til Sky skole blir arbeidene på denne strekningen utført i skoleferien. Det innebærer at Kleiverveien blir stengt for gjennomkøring mellom Sky skole og Kleiverveien 178, fra 23. juni til 15. august. 

Vi avvikler ferie i uke 28-30, da blir det ingen arbeider i Kleiverveien. Det blir gjort tiltak slik at veien er fremkommelig i disse ukene.

Rød strek viser hvor veien stenges for gjennomkjøring/får begrenset atkomst i perioden 23. juni - 15. august.

 Store deler av veien på graves vekk mens VA-arbeidene pågår. Foto : Bent Einrud Johansen/Jernbaneverket