Larvik: Jernbanetekniske kontrakter er på vei ut i markedet

Flere kontrakter er på vei ut i markedet fra prosjektet Farriseidet – Porsgrunn det neste halve året. Nå er det jernbaneteknikk som står på programmet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Nødlys til tunnelene blir en ren vareleveranse. Ilustrasjonsfoto fra Jarlsbergtunnelen. Foto: Trine K. Bratlie EvensenProsjektleder jernbaneteknikk, Rune Røer forteller at de viderefører kontraktstrategien som Holm – Nykirke prosjektet benyttet da de skulle få på plass jernbanetekniske entreprenører. Responsen fra markedet var veldig bra da Holm – Nykirke gikk ut med fagdelte kontrakter, derfor benyttes samme strategi nå, men med noen endringer forteller Røer.
  

Første konkurranse ut er nødlys til tunnelene, dette blir en ren vareleveranse. Prekvalifiseringen kunngjøres i TED/Doffin 16. juni, deretter går det slag i slag utover høsten.

Røer forteller at planen er å ha alle kontrakter signert ila juni 2015, med oppstart av de første jernbanetekniske arbeidene høsten 2015.

Følgende kontrakter er på vei*:
UFP 14 Nødlys, prekvalifisering kunngjøres i TED/Doffin 16. juni 2014
UFP 11 KL/Spor prekvalifisering kunngjøres i TED/Doffin 19.september 2014
UFP 12 Elkraft prekvalifisering kunngjøres i TED/Doffin 24. november 2014
UFP 13 Tele prekvalifisering kunngjøres i TED/Doffin 1. desember 2014

*med forbehold om endringer i oppgitt dato.

Kontaktpersoner hos Jernbaneverket
Prosjektleder jernbaneteknikk Rune Røer roru@jbv.no tlf. 907 16 152
Leder kontrakt og strategi Per Gunnar Johansen johper@jbv.no tlf.474 74 080