Gjennomslag på Martineåsen tunnel vest

Onsdag 6. august ble det lys i den en enden av Martineåsen tunnel på prosjektet Farriseidet – Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fra de seks sekundene salven varte, gikk det fra stummende mørke, via røyk og støv til at man innenfra tunnelen så sollyset snike seg inn.

Vi ber hovedbyggeleder for denne delen av prosjektet, Roar Johansen om en oppsummering av hvordan arbeidet med Martineåsen tunnel har gått så langt.

- Som forventet har det ikke vært fjelltekniske utfordringer i tunneldriften, slår hovedbyggleder fast.

Hva så med økonomi og konsekvenser for nærmiljøet?

- Massetransport på offentlig veg (gamle E18) er fortsatt utfordrende og til tider svært krevende spesielt med hensyn til vedlikehold, rengjøring, trafikkavvikling og kjøreadferd. Dette er utfordringer vi har kontinuerlig fokus på. Vi ligger imidlertid godt ann i forhold til fremdriftsplanen, kan en fornøyd hovedbyggeleder fastslå.

Spreningsarbeidene er estimert ferdig til 31. januar 2015 og samarbeidet mellom Jernbaneverket og entreprenør Skanska har så lang fungert smertefritt, kan Johansen fornøyd konstatere.

Fakta om Martineåsen tunnel

  • Total lengde: 3670 meter.
  • Det er et stort bergrom med spennvidde opp til 29m i krysset der enkeltsportunnelen tar av fra dobbeltsporet.
  • Til nå er det kjørt ut 22.000 lastebillass fra Martineåstunnelen. 14.000 lass og ytterligere to store gjennomslag gjenstår før tunnelen står klar på nyåret.

Foto: Freddy Samson Fagerheim

Som seg hør og bør, ble gjennomslaget feiret på tradisjonelt vis.