Gjennomslag i Skillingsmyr tunnel

Mandag 2. juni smalt den første av tre gjennomslagssalver i Skillingsmyr tunnel i Telemark. Milepelen ble markert med den tradisjonelle konjakkskålen på røysa.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Skillingsmyr tunnel (3810 meter) er en av til sammen syv tunneler som bygges i Farriseidet – Porsgrunn prosjektet. Veidekke startet drivingen av tunnelen i mars 2013, og det første gjennomslaget kom etter at drøyt 3000 meter av hovedtunnelen er sprengt ut.

Det var Anniken Hagen, fagansvarlig geolog i prosjektet, som fikk æren av å fyre av salva som slapp dagslyset inn i hovedtunnelen.

Dagslyset slapp inn i Skillingsmyr tunnel etter at gjennomslagssalva var fyrt av. Foto: Trine K. Bratlie Evensen

Skillingsmyr tunnel er hovedsakelig drevet fra to tverrslag (atkomsttunneler), i tillegg til at det er drevet 20 meter fra påhugget på Skillingsmyr. Det er stuffene på hhv. Skillingsmyr og fra tverrslaget på Løkka som nå møttes.  Det innebærer at det nå er ca. 1800 meter sammenhengende tunnel fra Skillingsmyrsiden.

Hovedbyggeleder Tom Frode Hansen forteller at gjennomslaget kommer omtrent som planlagt. Vi har hatt greit fjell å drive tunnel i, men det har vært mange svakhetssoner som har medført behov for mye injeksjon og ekstra sikring, sier Hansen.  Vi var klar over svakhetssonene da vi startet, så vi har ikke støtt på store overraskelser så langt.

Det gjenstår ca. 800 meter før hele tunnelen er ferdig drevet, og Hansen forteller at de regner med at den siste gjennomslagssalva kommer rundt årsskiftet.

Nå starter etterarbeidene opp på Skillingsmyrsiden. Det blir bunnrensk og klargjøring for montering av betongelementer av samme type som benyttes i Holmestrandporten.

Det er ikke det første gjennomslaget i prosjektet. Det første gjennomslaget kom i desember 2013, da det ble gjennomtrekk i Hovås tunnel (180 meter), og i forrige uke ble det også gjennomtrekk i Askeklova tunnel (270 m).

Kartet viser hvor nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn bygges. Gjennomslag markert med gult. Illustrasjon: Sweco/Jernbaneverket