Gamle E18 mellom Sky og Langangen stenges i ukene 9, 10 og 11

Jernbaneverket bygger nytt dobbeltspor fra Farriseidet til Porsgrunn. I prosjektet inngår omlegging av 600 meter av gamle E18 ved Paulertjønn i Larvik kommune.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

(Kartutsnitt hentet fra Gulesider.no)

 

Grunnet meget dårlige grunnforhold, vil det i uke 9-11 utføres masseutskifting under eksisterende veg og fremtidig jernbane ved Paulertjønn.

Gamle E-18 (Sørlandske hovedveg) blir derfor stengt for gjennomkjøring og gangtrafikk mellom Malerødkrysset i øst og Vassbotn/Hallevannet i vest, fra mandag 24. februar kl. 07.00 til mandag 17. mars kl. 07.00.

Stengning og omkjøring vil bli skiltet i henhold til skiltplan godkjent av Statens Vegvesen.

Omkjøring vil fra Kjose bli mot Langangen og ut på E-18 og fra Paulertjønn mot Sky og ut på E-18.

Alle henvendelser vedr. stengningen rettes til Jernbaneverket.

Kontaktpersoner i Jernbaneverket:

  • Hovedbyggeleder Roar Johansen rjo@jbv.no tlf. 916 75 757 (8-16)
  • Kommunikasjonsrådgiver Terje Hammersland hamter@jbv.no tlf.479 61 701 (8-16)