Farriseidet - Porsgrunn kort om status

Nytt dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn hadde byggestart i september 2012. Etter halvannet år med byggeaktivitet er det nå full produksjon langs hele den 22,5 km lange traseen mellom Larvik og Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I løpet av 2013 økte produksjonen etter hvert som den ene gigantkontrakten etter den andre ble signert. Det er i 2012 og 2013 inngått fire store kontrakter med et prisspenn fra 792 millioner til 1,34 milliarder.

Traseen for det nye dobbeltsporet begynner å bli synlig i terrenget. Her ved Solum som ligger på fylkesgrensa. Solum bru i midten av bildet, helt i bakkant er Hovås tunnel. Foto: Jarle Foss/Jernbaneverket

Vestfold-entreprisen
Vestfold-entreprisen er den største i prosjektet, og den omfatter 9,5 km med underbygning for dobbeltspor fra Farriseidet utenfor Larvik til Telemark fylkesgrense. Inkludert i kontrakten er tre tunneler og fem bruer og Skanska har rukket mye siden oppstarten i juni 2013.

I løpet av mars måned er det drevet 1000 meter av den 3670 meter lange Martineåsen tunnel. Det første gjennomslaget fikk prosjektet med Hovås tunnel (178m) som ble drevet ferdig i desember 2013, mens første salve for Askeklova tunnel (110m) gikk 25. mars 2014.

Vi har kommet godt i gang med bruene som skal bygges i Vestfold. Fundamentering for Paulertjønn bru er i gang, mens Vassbotn bru har kommet så langt at vi er i gang med brodekket fra østsiden. Vi har også støpt ferdig fundamentene for Solum bru og skal nå starte forskaling av brobjelkene.

Arbeidet med Kongevegen bru ved Hobekk starter opp så fort vi har lagt om vegen, bekker og kabler, rett før sommeren. Skillingsmyr bru er den siste brua på Vestfoldsiden. Der er vi så vidt i gang med bygging av landkar og søyle.

Skillingsmyr-entreprisen
Skillingsmyr-entreprisen strekker seg fra fylkesgrensa til Ønna innerst i Langangfjorden. Veidekke startet opp sine arbeider, som inkluderer to tunneler og to bruer, i januar 2013.

Det er drevet ca. 2300 meter av Skillingsmyr tunnel som skal bli 3810 meter lang, og drøyt halvparten av den ene tunnelportalen er ferdig støpt.

På Gunnarsrød ved Langangen er det også stor aktivitet. Her kommer vestre ende av Skillingsmyr tunnel ut, og en ny tunnel, Ønsåsen tunnel (600 m) begynner i samme område. I dagsonen mellom tunnelene skal Gunnarsrød bru bygges, og vi har kommet godt i gang med fundamenteringen for brua. Betongarbeidene starter i løpet av våren. 

I Ønna skal det bygges en 38 meter høy og 230 meter lang bru over dalen. 2/3 av brua er ferdig støpt og så fort brudekket er ferdigstilt i juni, kan drivingen av Ønsåsen tunnel og de 300 m av Storberget tunnel som skal drives fra denne siden starte opp. 

Storberget-entreprisen
Storberget tunnel er den lengste i prosjektet med sine 4680 meter, derfor var det også den entreprisen vi startet opp først. NCC startet arbeidene i Herregårdsbekken utenfor Porsgrunn i september 2012.
 
Vi har nå drevet 2505 meter av hovedtunnelen i tillegg til 885 meter av den 3000 meter lange rømningstunnelen som skal gå parallelt med hovedløpet. Med i entreprisen er også Herregårdsbekken bru, som ble støpt ferdig rundt årsskiftet. Denne våren starter arbeidet med underbygningen for jernbanestrekningen i mellom de to tunnelene.  

Eidanger-entreprisen
Eidanger tunnelen er drøyt 2000 meter lang og samtidig den som har flest berørte naboer. Med Implenias oppstart i september 2013, var dette den siste tunnel-/grunnentreprisen som startet opp. Ved utgangen av mars er det drevet rundt 300 meter av tverrslaget i Pasadalen og ca.100 meter hovedtunnel fra Norcem.  

I denne entreprisen inngår også dagsonen inn mot Porsgrunn, og her er det stor aktivitet det neste halve året. I slutten av juni skal deler av det eksisterende sporet legges om, og det pågår en del tyngre grunnarbeider som forbereder for dette. Det graves og sprenges for nytt dobbeltspor langs det eksisterende sporet. Det meste av sprengningsarbeidene i dagsonen skal etter planen sluttføres til sommeren.

Blir du forvirret av alle stedsnavnene? Vi har lagt ut et enkelt kart i menyen til høyre.

Hvis du ønsker å følge med på fremdriften i tunnelene, så har vi en egen side for det her.