Elkraft- og Tele-entreprisene er kunngjort i Doffin

Farriseidet – Porsgrunn har kunngjort prekvalifiseringskonkurransen for to jernbanetekniske entrepriser, UFP 12 Elkraft og UFP 13 Tele. Tilbudsfrist er 5. januar for begge entreprisene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

UFP 12 Elkraft-entreprisen  omfatter 21 tekniske hus, med 24 kV koblingsanlegg, transformatorer for 22/0,69 kV og 22/0,23 kV, hoved- og underfordelinger, samt systemløsninger med fordelinger for UPS- og SRO-anlegg (Avbruddsfri kraft / Styring regulering og overvåking).

Det skal også leveres og installeres apparatgulv, brannvarsling og ventilasjon i tekniske bygg. Langs sporet skal det legges 22 kV høyspentkabel til forsyning av Jernbaneverkets eget anlegg, dette skal tilknyttes Skagerak Energi sitt nett i Larvik og Porsgrunn (11/22 kV trafo i Porsgrunn).

I sportraseen skal det leveres og installeres sporvekslervarme, og avtrekksvifter i tunell. Gjennomgående i tuneller skal det leveres og installeres belysning og underfordelinger i nisjer, og skap for strømuttak. I tillegg skal det installeres nødlyssystem med håndløper og forsyningsskap forsynt fra UPS anlegget, samt rømningsskilt. Selve nødlyssystemet leveres entreprenør fra egen vareleveranse (UFP14).

I rømningstuneller skal det i tillegg leveres og installeres kabelbroer med belysning. All leveranse av kabel inngår i entreprisen samt jording av komponenter og utstyr. Anlegget bygges som et nyanlegg uten eksisterende infrastruktur som må hensyntas.

Det vil bli gjennomført en pilotstrekning før hovedinstallasjonen tar til. Dette for å sikre god kvalitet, samtidig som det skal sikre at entreprenøren skal få jobbe effektivt og sammenhengende med en god rasjonell gjennomføring av oppdraget. Det må påregnes koordinering mot øvrige entrepriser som foregår parallelt, dette gjelder særlig Tele, Signal, og Overbygning og KL.


UFP 13 Tele-entreprisen omfatter 21 tekniske hus og 5 telekiosker med rack og fiberterminering. I tillegg til dette er det 17 tunnelnisjer hvor det skal prosjekteres og monteres et 2+4+2m langt stativ for utstyrsmontasje og fiberterminering.

Det skal installeres omkring 140km G96 fiberkabler for Broadnet, transportnett, aksessnett og GSM-R anlegg i tunnelene. Fiberkabel må kjøpes inn på Jernbaneverkets rammeavtale som tiltransporteres entreprenøren Det skal leveres rack og paneler for fiberterminering.

Det skal også installeres system for adgangskontroll i alle tekniske husk og telekiosker. Selve adgangskontrollsystemet leveres av byggherre. All leveranse av kabel til jording av komponenter og utstyr inngår entreprisen. Anlegget bygges som et nyanlegg uten eksisterende infrastruktur som må hensyntas.

Det vil bli gjennomført en pilotstrekning før hovedinstallasjonen tar til. Dette for å sikre god kvalitet, samtidig som det skal sikre at entreprenøren skal få jobbe effektivt og sammenhengende med en god rasjonell gjennomføring av oppdraget. Det må påregnes koordinering mot øvrige entrepriser som foregår parallelt, dette gjelder særlig Elkraft, Signal, og Overbygning og Kontaktledning.