Rister det fælt?

Vi får mange henvendelser fra bekymrede naboer om dagen. Jernbaneverket er godt i gang med å sprenge ut tunnelene mellom Farriseidet og Porsgrunn og stadig flere hører smellet eller merker vibrasjoner fra en av salvene som fyres av daglig. Her har vi litt informasjon om hva som skjer når vi sprenger.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vibrasjoner
Ved sprengning vil man ofte føle at hele huset rister. De fleste vil oppleve det som svært dramatisk, men bevegelsene er i virkeligheten mikroskopiske og faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimal.

Årsaken til at vi reagerer så kraftig, er at mennesker er svært følsomme for vibrasjoner og en merker vibrasjonene fra sprengning på lang avstand. I tillegg er sprengningsarbeider for de fleste en ny og uvant opplevelse. Det er derfor en naturlig reaksjon at man føler at huset vibrere skikkelig kraftig selv om vibrasjonene er mye mindre enn hva huset tåler.

Ved sprengning skjer en detonasjon som forårsaker et kraftig smell og detonasjonen av sprengstoffer utvikler store mengder gass som sender trykkbølge gjennom lufta. Trykkbølgen kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er imidlertid i de fleste tilfeller mindre enn ved et kraftig vindkast.

Sprengningskontroll
For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, blir det utarbeidet grenseverdier for hvor store vibrasjoner som kan tillates på den enkelte bygning. Dette er regulert i en Norsk Standard og entreprenøren som utfører sprengningsarbeidene, skal utføre sprengningsarbeidet slik at han holder seg innenfor disse grenseverdiene.  

For å kontrollere at grenseverdiene ikke overskrides, blir det montert vibrasjonsmålere på et representativt utvalg av bygninger rundt sprengningsstedet. De målerne som er nærmest sprengningsstedet, blir avlest etter hver sprengning. Dataene fra disse målerne brukes for å justere sprengningsopplegget dersom vibrasjonene begynner å nærme seg en viss grense.  

Sikring av løse gjenstander og oppheng
Sprengningsarbeidene følger NS 8141 ”Måling av svinghastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk”. Standarden skal sikre konstruksjoner og byggverk, og tar ikke hensyn til løsøre. 

Iht. gjeldende rettspraksis er naboer selv ansvarlige for eventuelle skader som oppstår som følge av manglende ivaretakelse av egne verdier.   
 

Forholdsregler som huseiere/brukere bør ta
Selv om vibrasjonene er små, kan løse gjenstander som er plassert i hyller og skap, flytte seg litt utover hver gang det sprenges og til slutt falle ned. Spesielt vil gjenstander som er plassert på glasshyller være utsatt for dette.  

Gjør det derfor til en vane å kontrollere dette jevnlig. Vær også forsiktig når dørene til skap med dekketøy og lignende åpnes. Krystallglass bør stå med litt avstand til hverandre slik at de ikke slår sammen ved sprengning. Verdifulle glass og andre lett knuselige gjenstander bør pakkes vekk. Fat og lignende som står på høykant og ikke har skikkelig feste, bør legges ned.

Det kan også være lurt å kontrollere at bilder og malerier henger godt på veggen. Tunge bilder som er festet med en tynn stift i gipsvegg er en dårlig løsning. Gamle malerier som henger i et morkent hampetau er heller ikke noen god løsning.

Spesielle forholdsregler

  • Fat som står lent mot vegg, bør tas ned
  • Pyntegjenstander i hyller kan falle ned og bør sikres dersom man er redd for dem
  • Bilder som er dårlig opphengt kan falle ned
  • Kopper og kar kan flytte seg ut på hyllekanten og falle ned når skapdører åpnes
  • Krystallglass må stå med god avstand eller pakkes
  • Høye skap og bokhyller bør sikres ved å festes til vegg, slik produsenten ofte anbefales.

  Naboer som oppdager bygningsskader som de mener kan ha sin årsak i anleggsarbeidene, bes melde disse skriftlig til ytre miljø/v, Per Olav Bonesvoll  

  Postadresse     
  Jernbaneverket Utbygging
  PB 217 Sentrum
  0103  OSLO                                             

  SMS-varsling av salver
  Vi minner også om vårt tilbud om å få gratis varsel på sms i forkant av salvene. Oppgi da navn, adresse og mobilnummer det ønskes varsling til, og send e-post til hamter@jbv.no eller ring 479 61 701 (0800-1545). 

  Det er også mulig å melde seg av og på denne tjenesten selv ved å sende følgende sms til 26112

  jernbane farriseidet
  jernbane sky
  jernbane fagerholt
  jernbane ufp05
  jernbane ufp07
  jernbane ufp08

  Farriseidet, Sky og Fagerholt er Martineåsen tunnel, UFP05 er Skillingsmyr tunnel, UFP07 er Storberget tunnel og UFP08 er Eidanger tunnel.   
   

  Ved salver i dagen varsles salvene med sirene før og etter sprengning. Sirenevarslingen opphører når man har kommet 40-50 meter inn i fjellet.

  Følg fremdriften
  Jernbaneverket legger ut oppdaterte fremdriftskart hver måned. Ett kart for hver entreprise. Klikk deg inn på kartet som dekker området der du bor for å følge med på tunnelarbeidene som pågår nær din bolig/eiendom.