Redusert fremkommelighet i Markaveien

Fra mandag 21. mai vil Jernbaneverket starte med arbeider i ditt nærområde. Vi ønsker at du skal være godt informert og går derfor nå ut med informasjon om de arbeider vi skal starte opp med.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeider med ny kommunal vann- og avløpsledningDet jobbes nå med ny vann- og avløpsledning for de indre delene av Langangen. Foto: Tom Frode Hansen

For å kunne tilby ny kommunal vann- og avløpsledning til de indre delene av Langangen, vil Jernbaneverket og Porsgrunn kommune nå i samarbeid legge ny vann- og avløpsledning til hele Markaveien. I den forbindelse vil det i deler av Markaveien i perioden fra 21. mai og i ca tre uker, bli noe redusert fremkommelighet. Veien vil holdes åpen for ferdsel til boliger. I det samme området, vil man på grunn av dette arbeidet, dessverre også måtte regne med perioder uten vann. Dette vil beboerne få beskjed om.

Jernbaneverket beklager ulempen vi påfører omgivelsene, og håper på forståelse for at arbeidene må gjennomføres.