Ny kontrakt tildelt Implenia på Vestfoldbanen

Implenia er tildelt kontrakt på entreprisen UFP-08 for bygging av dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn. Kontraktssummen er på 624 millioner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontrakten ble signert 22. juli. Arbeidet på entreprisen tar til i september 2013, og er planlagt ferdigstilt i juni 2016.

Entreprisen omfatter:

  • ca. 3 km med grunnarbeider for dobbeltsporet jernbane
  • ca. 1,5 km jernbanetunnel med dobbeltspor i ett løp
  • innredningsarbeider på hele tunnelen.
  • ca. 0,8 km tverrslag/rømningstunnel
  • bygging av ca. 45 m «cut & cover» tunnel
  • portaler, tekniske bygg og en liten bro.

 

Entreprisen er en del det nye dobbeltsporet mellom Larvik og Porsgrunn. Den nye banen er totalt ca. 22,7 km lang, hvorav ca 15 km i tunnel. Det skal også bygges 10 bruer på strekningen. Strekningen har ikke stasjoner mellom Larvik og Porsgrunn. Reisetiden reduseres fra ca. 34 min i dagens situasjon til ca. 12 min etter denne utbyggingen.

Fra venstre: Prosjektsjef for jernbane i Implenia Norge, Håvard Amundsen og banedirektør Stein O. Nes i Jernbaneverket. Foto: Implenia.