Ny gang- og sykkelbro langs Skiensveien på plass

Mandag 28. oktober ble den midlertidige gang- og sykkelbroen over påhugget langs Skiensveien løftet på plass. Veien har vært stengt siden slutten av sommerferien for gående, syklende og bilister.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Senest 1. november klokken 16.00, vil gående og syklende igjen kunne ferdes langs Skiensveien, mens bilister må bruke omkjøring frem til 14. juni neste år. Selve broen er to meter over bakkenivå og vil få 30 meter lange ramper i begge ender. Broen sikres med gjerde på innsiden og vil får overbygg (gangtunnel) inne på selve anleggsområdet. På denne måten sikres en trygg gang- og sykkelvei forbi anleggsområdet.

- Vi er meget fornøyde med nå og endelig å ha på plass en løsning for syklister og gående.  I perioden hvor veien har vært stengt for gående og syklister, har Jernbaneverket tilbudt alternativt transport, et tilbud mange har benyttet seg av. Fra 1. november kan man igjen gå seg en tur langs Skiensveien, kan en fornøyd hovedbyggleder for UFP 01 Vestfoldentreprisen, Roar Johansen konstatere.