Larvik, nå starter vi!

Fra mandag 21. mai vil Jernbaneverket starte med arbeider i ditt nærområde. Vi ønsker at du skal være godt informert og går derfor nå ut med informasjon om de arbeider vi skal starte opp med.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Skogrydding
Mandag 21. mai starter vi opp med skogrydding på Fagerholt, Solum og Paulertjønn. Rydding av skog vil videre foregå langs traseen hvor Jernbaneverket arbeider med nytt dobbeltspor og berørte husstander vil få informasjon ettersom arbeidet skrider frem.

Maskinarbeider starter opp 3. juni
Mandag 3. juni starter vi opp på Fagerholt, ett av angrepspunktene til Martineåsen tunnel.  Her skal vi etablere en regulert avkjøring fra hovedveien til tverrslaget som skal etableres her. Det blir først en jobb med å fjerne vegetasjon og løsmasser før vi kan starte med sprengningsarbeider fra ca. 10. juni. I oppstarten blir det sprengningsarbeider i dagen for å komme fram til selve tunnelpåhugget. 

Vi skal også etablere en regulert avkjøring ved Paulertjønn som får oppstart første uka i juni. Her skal det pågå gravearbeider samt pigging og boring i fjell. 

Samme uke starter arbeidene med en regulert avkjøring ved Solum hvor det også skal etableres et riggområde og deponi. Herfra skal det bygges en anleggsvei mot Hovås.  

Skiensveien stenges for gjennomkjøring i en periode
Skiensveien stenges fra 17. juni og vil være stengt for biltrafikk til juni 2014. Det vil etableres en midlertidig gang og sykkelvei forbi anleggsområdet, denne blir klar ca tre uker etter at veien stenges.

Etter hvert som vi kommer i gang med sprengningsarbeidene i tunellene, vil vi tilby varsling via sms. I mellomtiden svarer vi gjerne på dine spørsmål, kontaktinformasjon finner du nederst i dette informasjonsskrivet.

Mandag 21. mai startet arbeidene med skogrydding ved Fagerholt. Foto: Freddy S. Fagerheim