Larvik: Sprengning nær E-18 fører til periodevis stengning

På grunn av sprengningsarbeider i forbindelse med bygging av ny jernbane mellom Farriseidet og Porsgrunn må E18 mellom Sky og Langangen periodevis stenges de neste ukene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den andre av i alt fire tunnel- og grunnentrepriser på prosjektet startet opp i marka i januar i år. Det er Veidekke som vant denne entreprisen, som har fått navnet UFP 05 Skillingsmyr. De har nå kommet godt i gang med arbeidene.

Veidekke skal blant annet bygge Skillingsmyr tunnel som strekker seg fra fylkesgrensa (ved Solum vektstasjon) til Gunnarsrød innerst i Langangen. I uke syv starter de å sprenge den østre forskjæringen til Skillingsmyr tunnelen, arbeidet er planlagt til å pågå i fem til seks uker.

Den nye jernbanen skal krysse  FV 30 (gamle E-18 ) på vestsiden av vektstasjonen før den fortsetter nordvestover inn i tunnel under E18. Nærheten til veiene og fare for steinsprut, fører til at vi må stenge begge retninger i nærheten av Solum vekststasjon når vi skal sprenge. De første salvene sprenges nær FV30, da berøres ikke E-18 av sprengningene. Etterhvert vil det også sprenges nærmere E18 og da må også denne veien stenges i når det skal sprenges.

Både FV30 og E18 vil i en denne perioden tidvis stenges i inntil 15 minutter av gangen. Det skal ikke sprenges i rushtiden.

Statens vegvesen setter opp informasjonsskilt langs veien, og ved selve stengningen blir trafikken stanset av mannskaper fra entreprenør og Statens vegvesen.

Det er kun forskjæringen som skal sprenges ut i denne perioden. Sprengning av de første 10-15 meterne av tunnelen er planlagt til å starte opp i mai. Da må det også påregnes periodevis stengt vei i en kortere periode.  Det blir informert nærmere om når dette skal foregå. Det er kun 10-15 meter av Skillingsmyr tunnel som skal sprenges ut fra denne siden, resten av denne delen av tunnelen skal drives fra innsiden, en jobb som foreløpig er planlagt gjennomført i tidsrommet juni – august 2014.  

Ord og uttrykk:
Forskjæring: Åpen skjæring som fører fram til en tunnel eller bergrom.
Tunnelpåhugg: Starten tunnelen, der første salve sprenges.

Kartet viser hvor FV 30 stenges når det skal sprenges i forskjæringen til Skillingsmyr tunnel.Stengepunkter på E18 tegnes inn når også denne vegen stenges.