Langangen: Brubygging i gang

Arbeidet med dobbeltsporet Farriseidet - Porsgrunn skrider frem. Nå er også Veidekke igang med sin del av jobben som blant annet innebærer å bygge jernbanebru over Ønna innerst i Langangen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 I januar startet Veidekke sin entreprise, UFP 05 Skillingsmyr, som strekker seg fra fylkesgrensa til Ønna innerst i Langangen.  

I denne entreprisen skal det blant annet bygges Skillingsmyr tunnel 3760 meter, Gunnarsrød bru 62 meter, Ønnsåsen tunnel 590 meter og Ønna bru 228 meter.

Ønna bru skal bygges over Markavegen innerst i Langangfjorden. Arbeidene med brua starter opp i uke syv og vil pågå fram til sommeren 2014. Dette innebærer at det blir økt aktivitet i dette området.

Som følge av brubyggingen må Markavegen legges om i flere faser og vi ber dere som ferdes langs veien om å være årvåkne og følge med på skiltingen. I kortere perioder (maks.15 min pr. gang) kan også vegen stenges i forbindelse med sprengning. 

Når Ønna bru er ferdig vil det fortsatt pågå arbeider i området, da det skal sprenges ut tunnel i begge ender av brua. Ønnsåsen tunnel og ca. 300 meter av Storberget tunnel skal sprenges ut fra dette området. Dette arbeidet skal pågå fram til sommeren 2016.

Illustrasjonen viser hvor Ønna bru skal bygges. Driving av Storberget tunnel og Ønnsåsen tunnel får oppstart når brua er ferdig fordi tunnelene får atkomst fra brua. Illustrasjon Reinertsen/Jernbaneverket