Informasjonsmøte på Eidanger – en oppsummering

Torsdag 22. august inviterte Jernbaneverket til informasjonsmøte på Eidanger menighetshus. På møtet ble det informert om oppstart av Eidanger-entreprisen, den siste av tunnel- og grunnentreprisene som starter opp på Farriseidet – Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Drøyt 60 personer tok turen til Eidanger menighetshus denne torsdagen. Det var en engasjert forsamling som ble orientert om status for prosjektet Farriseidet – Porsgrunn og om hva de har i vente nå som Eidanger-entreprisen starter opp i nærområdet.

Prosjektleder Lars A. Tangerås åpnet møtet med å orientere om status for Farriseidet – Porsgrunn, som nå har vært under bygging i et år. Hovedbyggeleder Jon Vatne orienterte om Eidanger-entreprisen som starter opp i midten av september.

Dette er den fjerde og siste av tunnel- og grunnentreprisene i prosjektet Farriseidet – Porsgrunn. Kontrakten med Implenia Norge ble signert i sommer og den har en verdi på 624 millioner kroner eks. mva.
Det var trangt om plassen i Eidanger meninghetshus da Jon Vatne orienterte om Eidanger-entreprisen. Foto: Terje Hammersland
Kort om entreprisen
I Eidanger-entreprisen skal det bygges underbygning for til sammen 3100 meter med dobbeltspor. Inkludert i dette er Eidangertunnelen og en 1370 meter lang strekning i dagen fram mot Håndverksveien.

Jernbaneverket skal også bygge en jernbanebru til Norcem over dobbeltsporet. Norcem har i dag syv tog til Brevik hver dag og det er viktig å opprettholde den forbindelsen.

Det skal etableres et tverrslag (atkomsttunnel) ved gjenvinningsanlegget i Pasadalen. Tverrslaget blir 635 meter langt og blir benyttet som angrepspunkt for driving av hovedtunnelen. I Pasadalen kommer entreprenøren til å ha en riggplass med verkstedtelt, brakker og annet utstyr. Hovedriggen blir etablert ved Norcem, hvor også Eidangertunnelen kommer ut.

Entreprenøren starter opp i midten av september, men det vil fortsatt ta litt tid før de er i gang med å sprenge tunnelen. Vi anslår at første tunnelsalve i Pasadalen kommer i november/desember. Før det blir det sprenging og graving for å komme fram til tunnelpåhugget.

Hele Eidangertunnelen skal etter planen være ferdig sprengt ut våren/sommeren 2015. Da starter etterabeider og etterhvert jernbanetekniske arbeider.  

Tunneldrift
Når tunnelarbeidene er i gang for fullt, vil entreprenøren ha skiftordning som innebærer at det er arbeider i tunnelen fra 0600-0200. Det er ikke lov til å utføre støyende arbeider mellom 2300 - 0700.

Tunnelen passerer 50 meter under Eidanger kirke, og vi kommer til å ta hensyn til aktiviteter i kirken. Det skal ikke sprenges når det er begravelse eller andre seremonier i kirken.

Jernbaneverket legger også ut fremdriftskart på www.jernbaneverket.no/tunnelfremdrift her er det mulig å følge med på hvor langt vi har kommet med tunnelen.

SMS-varsling
Jernbaneverket tilbyr sms-varsling av salver til de som ønsker det. Ved å melde seg på denne tjenesten får man en sms ca. 30 minutter før det sprenges i tunnelen. Send e-post til hamter@jbv.no hvis du ønsker slik sms. Det er også mulig å melde seg på ved å sende “jernbane ufp08” til 26112

Massetransport
Det skal bygges en midlertidig anleggsvei mellom gjenvinningsanlegget og Norcem. All tunnelstein kan kjøres direkte fra tunnelen til Norcem, innenfor anleggsområdet. Det er med andre ord ikke planlagt massetransport på offentlig veg. Det er ett forbehold: dersom det blir bestemt at massene skal benyttes til å fylle igjen deler av Gunneklevfjorden, så vil den transporten gå på det offentlige vegnettet.

Dagsone
Med dagsone mener vi de arbeidene som skal foregå utenfor tunnelen. I Eidangerparsellen får vi en 1370 meter lang dagsone fra Eidangertunnelen til parsellgrensen ved Håndverksveien. Her skal det også pågå en del arbeider. Der første som skal skje er at deler av dagen spor blir flyttet litt til siden, slik at vi kan bygge nytt spor uten å forstyrre togtrafikken. Det blir noe anleggstrafikk ved Vallemyrene i forbindelse med omleggingen av eksisterende bane.

Jernbaneverket vil invitere til eget informasjonsmøte om arbeidene som skal foregå langs Vallermyrene. Dette er arbeider som skal utføres av en annen entreprenør som en forberedelse for jernbanetekniske arbeider. Planlagt oppstart er våren 2014.

Presentasjonene fra møtet vil bli tilgjengelig i menyen til venstre.

Vi fikk også endel spørsmål om rystelser fra tunneldriften. Informasjon blir sendt ut før vi starter opp, men dere kan også lese litt om dette her.

Evt. spørsmål kan rettes til:
Nabokontakt/kommunikasjonsrådgiver Terje Hammersland  hamter@jbv.no
Kommunikasjonsrådgiver Trine K. Bratlie Evensen tkb@jbv.no
Hovedbyggeleder Jon Vatne  vajo@jbv.no