Informasjonsmøte om Vestfoldentreprisen - en oppsummering

Torsdag 2. mai ble det holdt informasjonsmøte på Sky skole i Larvik angående oppstarten av arbeidene på Farriseidet - Porsgrunn. Rundt seksti personer hadde funnet veien til denne orienteringen, som ble holdt av prosjektleder for Farriseidet – Porsgrunn, Lars A Tangerås og Roar Johansen hovedbyggeleder for UFP 01 Vestfold.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Rundt seksti personer hadde funnet veien til denne orienteringen, som ble holdt av prosjektleder for Farriseidet – Porsgrunn, Lars A Tangerås og Roar Johansen hovedbyggeleder for UFP 01 Vestfold.

Hensikten med møtet var å orientere om fremdriften i prosjektet fra oppstarten 3. juni. Prosjektet har seks angrepspunkter: Farriseidet, Sky, Vassbotn, Fagerholt, Kleiver og Solum. Entreprenør Skanska rigger seg til ved Vassbotn. Jernbaneverket stenger Skiensvegen 17. juni, etter at Farrisrunden er avviklet og den vil åpnes igjen før Farrisrunden til neste år. 

Etter at de fremmøtte hadde fått en grundig gjennomgang av hva som vil skje i nærområdet i tiden fremover, ble det tid til spørsmål fra salen. De fremmøtte benyttet anledningen til å spørre om alt fra vannkilder, støy og trafikk.

Særlig oppmerksomhet ble rettet mot beboere i Kleiverveien, hvor det er planer om å utbedre vannforsyningen, slik at vanntilførselen sikres. Her var også Kjetil Fevik fra Larvik kommune tilstede for å orientere om at det samtidig vil legges nytt kloakksystem i området i et samarbeid mellom Jernbaneverket og Larvik kommune.

Aktivitetsrommet på Sky skole var stappfult da Jernbaneverket arrangerte informasjonsmøte. Foto: Terje Hammersland

Presentasjonene som ble holdt på møtet legges i menyen til høyre. Der finnes også en pdf. fil av kartet som ble benyttet for å vise angrepspunktene.