Informasjonsmøte i Langangen - en kort oppsummering

Tirsdag 8. januar inviterte Jernbaneverket til informasjonsmøte i Langangen. Tema for dagen var oppstart av UFP 05 Skillingsmyr-entreprisen. Gikk du glipp av møtet, så finner du oppsummeringen her.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

UFP 05 Skillingsmyr-entreprisen er den andre av i alt fire tunnel-/grunnentrepriser som skal bygge nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn. Jernbaneverket signerte kontrakten med Veidekke i desember og fra 15. januar er arbeidene i gang for fullt.

Derfor inviterte Jernbaneverket til informasjonsmøte i Langangen, som er det tettstedet som vil bli mest berørt av denne entreprisen. Med på møtet var også representanter fra Veidekke og fra Porsgrunn kommune.

Prosjektleder Lars A. Tangerås åpnet med å gi en kort orientering om utbyggingsprosjektet Farriseidet – Porsgrunn, før byggeleder Tom Frode Hansen orienterte om UFP 05 Skillingsmyr. I korte trekk kan vi oppsummere orienteringen slik:

Nøkkeltall Skillingsmyr entreprisen

·         Total lengde entreprise:                                                                5 750 m

·         Skillingsmyr hovedtunnel (Sprengning/sikring) 133m2:         3 760 m

·         Ønnsåsen tunnel (Sprengning/sikring) 133 m2:                          590 m

·         Del av Storberget tunnel (Sprengning/sikring) 133 m2:              300 m

·         Tverrslag Nøklegård 53m2:                                                              264 m

·         Rømningstunnel Løkka 25 m2 :                                                      307 m

·         Rømningstunnel Kjennåsen 25 m2:                                              415 m

·         Ønna bru                                                                                              228 m

·         Gunnarsrød bru                                                                                    62 m

·         Dagsone                                                                                              550 m

Tunneldriving
Skillingsmyr "deles i tre deler", og vi får til sammen fire stuffer. Det skal bygges tre rømningstunneler og to av disse benyttes som atkomsttunnel under byggeperioden.

Når det gjelder dagsonearbeider, så er Ønna bru det første som skal bygges. Denne brua må på plass før arbeidet med å sprenge ut Ønnsåsen tunnel og de første 300 meterne av Storberget tunnel kan startes opp.

Illustrasjon fra Ønna innerst i Langangen. Illustrasjon Reinertsen. 

Vannforsyning i Ønna
Vannforsyningen i Ønna blir påvirket av arbeidene og Jernbaneverket bygger ny vannforsyning.  Porsgrunn kommune har hengt seg på, så Jernbaneverket legger også ny spillvannsledning helt innerst i Langangfjorden. Porsgrunn kommune opplyser at de boligene som får spillvannsledning trukket frem til husveggen vil få et pålegg om å koble seg til.   

Ny anleggsvei i skogen
For å unngå økt belastning på lokalveinettet, og da særlig Markaveien har Jernbaneverket har bygd et omfattende nett med anleggsveier fra Nøklegård til Ønna. Anleggsveien har egen avkjøring fra E-18 og all tung anleggstrafikk som for eksempel massetransport, materialleveranser etc. skal hovedsakelig  benytte denne veien. Noe personbiltrafikk i forbindelse med anlegget vil det nok bli i Langangen og det kan være behov for å kjøre enkelte leveranser gjennom Langangen.

Oppstart av arbeidene
Veidekke er allerede i gang med skogrydding ved Løkka og Kjennåsen. Fra og med 14. januar er det full aktivitet og første salve er planlagt ved Ønnsåsen 17. januar. 

 

Sikkerhet
Det er forbudt for utenforstående å bevege seg inn på anleggsområdene uten avtale og personlig verneutstyr. Det vil være stor aktivitet og mange store maskiner vil være i gang, derfor er det strenge krav til sikkerhet for de som ferdes på anleggsområdene.

Presentasjonene som ble holdt på møtet, finnes som pdf i menyen til høyre.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt: Trine K. Bratlie Evensen tlf. 930 89 550 tkb@jbv.no
Byggeleder: Tom Frode Hansen tlf. 908 13 066  tfha@jbv.no