Første tunnelgjennomslag på Farriseidet-Porsgrunn

Lørdag 7. desember fikk den 180 meter lange Hovås tunnel æren av å bli den første tunnelen på prosjektet Farriseidet – Porsgrunn med gjennomslag.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foto: Christian Dyhr Refsli

 

Hovås tunnel ligger langs gamle E-18, på vei mot Solum vektstasjon like før fylkesgrensa til Telemark. Dette er den nest korteste av i alt syv tunneler på prosjektet Farriseidet – Porsgrunn. Nabotunnelen Askeklova, ligger ikke mange meterne unna og får oppstart i mars – april. Askeklova er med sine 110 meter, den minste av de syv tunnelene på prosjektet.  

Med et profil på 153 m2, tok det ca 9 uker å fullføre selve tunneldrivingen. Til tross for at man nå har lys i begge ender av tunnelen, står det igjen noen arbeider, kan hovedbyggleder for UFP 01 Vestfold Roar Johansen opplyse. Begivenheten ble feiret med tunnelkake.

- Bunnstrossen på 1,5 meter, den nederste delen av tunnelen, står igjen og vi vil utføre noen etterarbeider på et senere tidspunkt. Nå er vi imidlertid igjennom, konstaterer en fornøyd hovedbyggleder.

 

Foto: Christian Dyhr Refsli