Farriseidet - Porsgrunn: status etter første halvår

Det er et halvt år siden samferdselsministeren var i Herregårdsbekken utenfor Porsgrunn for å markere byggestarten for Farriseidet – Porsgrunn. Her får du en liten statusoppdatering.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjektet er delt inn i fire tunnel-/grunnentrepriser:

UFP 01 Vestfold
UFP 05 Skillingsmyr
UFP 07 Storberget
UFP 08 Eidanger

Pr. i dag er det inngått kontrakt på to av entreprisene – Storberget og Skillingsmyr.  Vestfold har planlagt kontraktsinngåelse 22. april. Eidanger har tilbudskonkurranse ute nå, med innlevering i mai og kontraktsinngåelse i september. 

Storberget
NCC vant Storberget-entreprisen og de har etablert riggområdet ved Herregårdsbekken. Entreprisen med en samlet anleggslengde på ca. 5000 m strekker seg fra Ønna helt innerst i Langangfjorden til Herregårdsbekken utenfor Porsgrunn. I kontrakten inngår Storberget tunnel (4680 m), Herregårdsbekken bru (36 m) samt driving/sprenging av 500 m av Eidangertunnelen, som også kommer ut i Herregårdsbekken.Oversiktsbilde fra Herregårdsbekken. Vi ser fra Storberget tunnel mot Eidanger tunnel. Foto: Christian  Gangstø

Storberget tunnel skal drives fra et tverrslag på Lanner mellom Langangen og Porsgrunn, i tillegg til at det skal drives noen hundre meter fra hver ende av tunnelen. Etter et halvt års aktivitet har arbeidene med tunnelen kommet godt i gang. Vi har drevet ca. halvparten av tverrslagstunnelen og regner med å drive ca. 50 m pr. uke fremover. I tillegg er det hull i påhugget til Eidanger tunnel og vi er i ferd med å starte med det vestre påhugget til Storberget tunnel.

Rett over påske begynner spunt- og pælearbeid for Herregårdsbekken bru.
Drøyt halvarten av tverrslagstunnelen på Lanner er sprengt ut. Foto: Christian Gangstø


Skillingsmyr
I januar 2013 gikk klarsignalet for den andre entreprisen - Skillingsmyr. Denne jobben vant Veidekke og de er godt i gang flere steder langs traseen som strekker seg fra fylkesgrensa Telemark/Vestfold til Ønna. Med i kontrakten er Skillingsmyr tunnel (3810 m), Gunnarsrød bru (62 m), Ønnsåsen tunnel (635 m) og Ønna bru (220 m). Veidekke skal også drive ca.300 meter av Storberget tunnel fra Ønna. Total anleggslengde er 5750 m.

For å komme i gang så raskt som mulig, ble jobben med å bygge syv km med anleggsveger satt bort til NCC, slik at vegene var klare til Veidekke skulle starte opp.

Skillingsmyr tunnel går rett under E-18, det er derfor kun 15 meter av tunnelen som sprenges ut fra denne siden, resten av tunnelen skal drives fra to tverrslag ved hhv Løkka og Kjennåsen. Vi starter med tverrslagene i uke 12 og regner med å starte på driving av hovedtunnelen i juni/juli 2013.

Innerst i Ønna er vi også godt i gang med spunt og pælearbeider for brufundamentene til Ønna bru. Ønna bru er på et vis tidskritisk fordi at denne brua må på plass før de kan starte tunnelarbeidene for Ønnsåsen tunnel og østre del av Storberget tunnel.

Den nye banen som skal bygges mellom Farriseidet og Porsgrunn er ca.22,5 km lang. Det skal bygges til sammen syv tunneler med samlet lengde på 15 km, og ti bruer med samlet lengde på 1,5 km. Det nye dobbeltsporet er planlagt ferdig i juni 2018.
Oversiktsbilde fra Ønna. Bildet er tatt over påghugget til Ønnsåsentunnel. Midt i bildet sees spuntvegg som er satt ned for brufundamentet til Ønnabru.Foto: Stian Hamre