FV 30 Movegen klar for sommertrafikken

Tirsdag 30. april åpnes FV 30 Movegen for trafikk ved Lillegårdkrysset, etter nærmere ni måneders stengning. Det er valgt en midlertidig løsning i form av ei bru over byggegropa fram vil veien kan legges tilbake permanent ved årsskiftet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den midlertidige løsningen er tilrettelagt for biltrafikk, gang- og sykkeltrafikk. Det er viktig at alle som ferdes i området følger skiltingen og at de er oppmerksomme på at kjøremønsteret er litt annerledes med denne løsningen. 

FV30 Movegen er klar for trafikk igjen. Det er bygd en bru over anleggsområdet ved Lillegårdkrysset. Tunnelpåpningen til Eidangerunnel sees til venstre i bildet.Det er eget felt for gang- og sykkeltrafikk over brua. Foto: Åsmund Ryningen

Årsaken til at Jernbaneverket har valgt en midlertidig løsning er fordi det skal bygges en betongtunnel i forlengelsen av Storberget tunnel som kommer ut under Lillegårdkrysset. Vi må bygge ferdig betongtunnelen før vi kan legge tilbake veien over tunnelen. Når vegen legges tilbake permanent ved årsskiftet, vil den ligge i sin opprinnelige trase.