Arbeidet med Vestfoldparsellen er nå i gang

Mandag 3. juni startet arbeidene med strekningen fra Farriseidet i Larvik fram til fylkesgrensa mot Telemark.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foto: Terje Hammersland

Kontrakten for den 9 kilometer lange strekningen er på 1,34 milliarder kroner og anleggsarbeidene skal stå ferdig sommeren 2016. Entreprenør for denne parsellen er Skanska.

Arbeidene med å rydde skog er godt i gang og når maskinene nå starter opp, blir det fra etter hvert aktivitet seks steder samtidig, sier hovedbyggleder Roar Johansen.

Vestfoldparsellen består av seks bruer, tre tunneler, to rømningstunneler, og to viltoverganger. Lengste tunnel er Martineåsen tunnel på 3,6 kilometer og største bru blir den 438 meter lange Vassbotn bru.

Store mengder masse må flyttes
Når flere millioner kubikkmeter stein skal sprenges ut, vil det føre med seg en del støv og støy, Transporten vi i hovedsak foregå på gamle E18 og Skiensveien vil stenges like ved Morekbygget og forbli stengt i et knapt år. Skiensveien skal åpnes igjen før startskuddet går for neste års Farrisrunde, legger Johansen til.