Arbeider på Kr. Himmelfartsdag

Entreprenøren har søkt miljørettet helsevern og har fått tillatelse til å utføre arbeider ved Herregårdsbekken og på Lanner torsdag 9. mai.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

NCC har søkt om å få utføre tunnelarbeider på Lanner og ved Herregårdsbekken,
på Kr. Himmelfartsdag, torsdag 9. mai. Årsaken til at NCC ønsker å arbeide denne dagen, er at tunnelarbeiderne jobber i turnus og med dette får jobbet inn en fridag i forbindelse med 17. mai- og pinsehelgen. 

Dette medfører at det blir full stans på anlegget fra ettermiddagen torsdag 16. mai til tirsdag 21. mai.

Det er gitt tillatelse til å utføre tunnelarbeider i tidsrommet kl. 09-11 og kl. 13-18, torsdag 9. mai. Det skal ikke utføres støyende arbeider i tidsrommet kl. 11-13. 

Miljørettet helsevern i Grenland og Grenland politistasjon er orientert om arbeidene.