Vi er klare!

Mandag 5. september kom endelig gladmeldingen, da bekreftet samferdselsministeren at det bevilges penger til byggestart for Farriseidet – Porsgrunn i 2012. Prosjektleder Lars A. Tangerås har ventet lenge på denne beskjeden og hans svar til de som lurer er: “Ja, vi er klare!”

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det var en fornøyd gjeng fra Farriseidet – Porsgrunn som kunne sette spaden i kaka som ble servert til lunsj i Tønsberg.  “Vi er klare til å sette spaden i jorda til neste år også”, sier en fornøyd prosjektleder Lars A. Tangerås. “Tilbudsgrunnlaget til den første entreprisen er så godt som klart for utsendelse, og nå satser vi på å få det ut i markedet før jul”, fortsetter han.

En fornøyd gjeng feiret med kake da meldingen om at det blir byggestart for Farriseidet - Porsgrunn i 2012 kom. Foto: Freddy Samson Fagerheim

Lang historie
Tangerås kan fortelle at Farriseidet – Porsgrunn har en lang historie. Planleggingen startet for alvor opp tidlig på 90-tallet og i 1994 ble KU for jernbanetraseen godkjent. Han ble selv ansatt som prosjektleder for prosjektet i 2000 og fikk reguleringsplanen for enkeltspor fra Telemark grense til Porsgrunn godkjent i Porsgrunn kommune i 2002.

Så ble det bevilgningsstopp og Tangerås var prosjektleder for Ganddal godsterminal og senere Barkåker – Tønsberg, før han i 2009 ble hentet tilbake til Farriseidet – Porsgrunn. Da hadde reguleringsplanen for enkeltspor også nylig blitt vedtatt i Larvik kommune.

Samtidig ble Jernbaneverket gjennom NTP 2010-2019 bedt om å vurdere om det er mer hensiktsmessig å bygge dobbeltspor på strekningen for å ta høyde for økt trafikkvekst, en framtidig sammenkobling med ny Sørlandsbane og mulighet for godstrafikk.  Basert på utredningen anbefalte Jernbaneverket at strekningen bygges ut med dobbeltspor dimensjonert for 250 km/t. Omregulering til dobbeltspor ble igangsatt og begge kommuner godkjente reguleringsplanene for dobbeltspor sommeren 2010.

Prosjektet startet opp med grunnerverv i 2010 og denne jobben er godt i gang i begge kommuner. Sommeren 2010 rykket også arkeologene ut i felten for å klargjøre områdene for bygging. 

Klare til å begynne
Planleggingen har pågått for fult de siste årene og tilbudsgrunnlaget til den første av i alt syv grunnentrepriser er klar for utsendelse i begynnelsen av 2012.

Første entreprise som slippes i markedet er UFP 07 Storberget entreprisen.  Dette er en av fire store tunnelentrepriser i prosjektet.  Entreprisen inkluderer driving av den 4680 m lange Storberget tunnel, som er den lengste tunnelen på dette prosjektet.

Når dobbeltsporet er klart til bruk, vil reisetiden kunne komme ned i 12 minutter mellom Larvik og Porsgrunn, en reduksjon på 22 minutter fra dagens 34 minutter. 

Foreløpig er entrepriseinndelingen som følger:
UFP 01 Martineåsen entreprisen
UFP 02 Vassbotn entreprisen
UFP 03 Solum entreprisen
UFP 05 Skillingsmyr entreprisen
UFT 06 Ønna entreprisen
UFP 07 Storberget entreprisen
UFP 08 Eidangerentreprisen

I tillegg blir det flere jernbanetekniske entrepriser. 

Totalkostnad er beregnet til  6,1 milliarder kroner (2011).