Vestfoldentreprisen kunngjort i Doffin/TED

Onsdag 19. september ble prekvalifiseringen til UFP 01 Vestfoldentreprisen kunngjort i Doffin/TED.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vestfoldentreprisen blir historisk sett den største bygg- og anleggskonkurransen Jernbaneverket har lagt ut for konkurranse på Doffin/TED. Prosjektet har også for denne konkurransen lagt opp til forhandlet prosedyre, det mest økonomisk fordelaktige tilbud blir valgt. Jernbaneverket har tidligere kun lagt ut entrepriser av denne størrelse i samarbeid med Statens Vegvesen, og da som åpent anbudskonkurranse.

Entreprisen strekker seg fra Farriseidet ved Larvik til Solum like før fylkesgrensa mellom Vestfold og Telemark. 

Vestfoldentreprisen er markert med blått i kartet som viser traseen for nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn.

Tilbudskonferansen for de kvalifiserte, arrangeres i Larvik 7. november og med en etterfølgende tilbudsfrist i januar 2013.

I Vestfoldentreprisen inngår Martineåsen tunnel (3670 meter) som går fra Farriseidet til Paulertjønn. Mellom Paulertjønn og Solum blir det en lang dagstrekning som blant annet inkluderer Paulertjønn bru og Vassbotn bru (438 meter lang bru over Hallevannet). Inkludert i entreprisen er også fire mindre bruer, to kortere tunneler og to viltkryssinger. Kontraktsinngåelse er planlagt i mars 2013 og byggestart blir i mai 2013.  

Neste og siste tunnelentreprise som kommer i prosjektet Farriseidet – Porsgrunn er UFP 08 Eidanger. Denne entreprisen består av den 2080 meter lange Eidangertunnelen, samt 1340 meter med spor i dagen for tilknytning til eksisterende spor sør for Porsgrunn stasjon. Eidangerentreprisen kunngjøres i Doffin/TED desember 2012.