Veidekke skal bygge Skillingsmyr tunnel

Det er Veidekke AS som vant kontrakten for UFP 05 Skillingsmyr entreprisen på prosjektet Farriseidet – Porsgrunn. Kontrakten er på ca en milliard kroner og er den andre av fire store kontrakter på det nye dobbeltsporet Farriseidet - Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontraktsverdien er på om lag 979.580.252 kr. eks. mva. og kontrakten omfatter bygging av 5750 meter med dobbeltspor, inkludert to tunneler og to bruer. Veidekkes Regionsdirektør Nils Hæstad og Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen signerte kontrakten om byggingen av UFP 05 Skillingsmyrentreprisen. Foto: Freddy Samson Fagerheim

Denne avtalen er på lik linje med UFP 07 Storberget entreprisen fremkommet etter kjøp med forhandling. Åtte firmaer ble prekvalifisert og syv valgte å levere tilbud. Til slutt var det altså Veidekke som trakk det lengste strået.   

Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen er glad for at det er så god respons på Jernbaneverkets strategi om større og mer sammenhengende kontrakter. Det gir oss en bekreftelse på at vi har gjort rett, når det er så stor respons fra både fra norske og internasjonale leverandører, sier Nikolaisen.

Før hovedarbeidene starter opp i januar skal entreprenør, byggherre og rådgiver igjennom en fem uker lang samhandlingsperiode. Dette ble innført med den første kontrakten vi inngikk på Farriseidet – Porsgrunn, forteller Nikolaisen. Erfaringene vi gjorde oss der, har vist oss at dette vil gi en god start på samarbeidet samtidig som det forhåpentligvis medfører ytterligere optimaliseringer av gjennomføring/tekniske løsninger.

Veidekke AS
Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd

Veidekke hadde også en av tunnelentreprisene på dobbeltsporet Lysaker – Sandvika som åpnet i august 2011.

Vestfold neste
Skillingsmyr tunnel er den lengste med sine 3810 meter. Den strekker seg fra Telemark fylkesgrense til Gunnarsrød innerst i Langangsfjorden. Her skal det bygges en 300 meter lang dagsone, inkludert Gunnarsrød bru (62 m). Videre skal det bygges tunnel gjennom Ønnsåsen (580 m) og bru over Ønna (228 m) som fører banen inn i Storberget tunnel. Med i denne entreprisen er også driving og sikring av de første 300 meterne av Storberget tunnel.   

UFP 05 Skillingsmyr er den andre av i alt fire store grunn- og tunnelentrepriser som skal kontraheres det nærmeste året. Neste i rekken er UFP 01 Vestfold. Jernbaneverket sendte ut tilbudspapirene til 7. november. Vestfoldentreprisen får oppstart våren 2013, og blir nok den største i prosjektet med en antatt kostnad på 1,5 mrd kroner.

Kontaktpersoner i Jernbaneverket:
Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum tlf. 975 29 310 unst@jbv.no

Prosjektleder Lars Andre Tangerås tlf. 916 75 735 lat@jv.no