Offentlig ettersyn av reguleringsplan i Porsgrunn

16. april legger Jernbaneverket ut forslag til detaljert reguleringsplan for parsell 12 på Vestfoldbanen Farriseidet – Porsgrunn til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 3-7. I Porsgrunn omfatter planen dobbeltsporet jernbane fra Telemark grense til Håndverksveien i Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en effektiv og konkurransedyktig dobbeltsporet jernbane mellom LarvikNy blir det mulighet til å studere planene - og ytre sin mening om den nye jerbanen fra Farriseidet til Porsgrunn (Foto: Freddy Samson Fagerheim) og Porsgrunn. 

 

Planinnhold
Planen består av den nye jernbanetraseen fra Telemark grense til Håndverksveien i Porsgrunn. I tillegg omfatter den også massedeponiområder, rigg- og anleggsområder, rømningstunneler, atkomstveier til rømningstunneler og anleggsveier.

Høringsperiode
Planene ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 16. april til 28. mai 2009 på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 53.  

Planmaterialet er tilgjengelig i menyen til høyre i denne saken, fra mandag 19. april

Informasjonsmøte
Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte torsdag 6. mai kl. 18:00 i kantina i Teknisk bygg 2. etg. Porsgrunn kommune. På møtet blir det orientert om status og fremdrift for planarbeidet, samt gitt anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill.   

Det blir i tilegg arrangert en åpen kontor dag i kantina i Teknisk bygg 2. etg, mandag 10. mai kl.13-18, hvor representanter fra Jernbaneverket vil være tilstede for å svare på spørsmål og ta i mot innspill.   

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget sendes til:

Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
Pb 217 Sentrum
0103  OSLO
Att: Lars A. Tangerås eller pr. e-post til lat@jbv.no

Frist for å komme med merknader er 28. mai 2010.