Ny jernbane til Porsgrunn engasjerer

I forbindelse med at reguleringsplanen for dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn ligger ute til offentlig ettersyn, ble det torsdag 6. mai arrangert informasjonsmøte i Porsgrunn kommune. Dette er det tredje møtet i Porsgrunn siden september, uten at det virker som at det har lagt noen demper på interessen. Nok en gang var det 40-50 personer som tok turen til kommunens kantine for å høre siste nytt om planen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Hovedfokus på dette møtet var å få fram hva som er nytt i forhold til tidligere godkjent plan for enkeltspor, fra 2002. Regulringsplanforslaget ble presentert og det ble spesielt lagt vekt på endringene.

Den største endringen er nok rømningstunnelene som har kommet inn, etter at dette har blitt et EU-krav siden den opprinnelige planen ble godkjent i 2002.

Den nye strekningen er 23,5 km og 14,5 km vil gå i tunneler. I Porsgrunn kommune blir det fire tunneler og totalt ni rømningstunneler. Dobbeltspor innebærer dessuten økte masser, som igjen har  løst ut behov for flere massedeponier.

Spørsmålene var mange og flere av dem dreiede seg om hvordan tunnelene skal drives, plassering av massedeponiene og anleggsgjennomføringen ellers.

Noen av de fremmøtte minnet også om at både Ønnabekken og Herregårdsbekken begge er sjø ørrett bekker, derfor er det særdeles viktig at det tas hensyn til disse under anleggsperioden.

Spørsmål hvorfor Porsgrunn stasjon ikke er med i planen kom også opp. Prosjektet stopper nemlig ca. 500 meter før Porsgrunn stasjon, og det avsluttes med enkeltspor. Tangerås forklarte at årsaken er at videreføringen ikke er avklart, det samme gjelder en mulig sammenkopling med Sørlandsbanen. For å muliggjøre flere alternativer er det valgt å avslutte parsell 12 som ett enkeltspor før stasjonen. 

Høringsfristen går ut 28. mai og Porsgrunn kommunen gjorde det klart at her er tiden knapp. Planen skal opp til behandling i Porsgrunn kommunestyre 17. juni, derfor er det veldig viktig at alle innspill til planen kommer inn i god tid før fristen.

Presentasjonen som ble holdt samt kartene som ble presentert finner du i menyen til høyre.

Reguleringsplanen ble raskt omringet av de fremmøtte i Porsgrunn.