Ni er prekvalifisert for Vestfoldentreprisen

Hele ni tilbydergrupper er prekvalifisert for å innlevere tilbud på Vestfoldentreprisen på Farriseidet – Porsgrunn prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverkets kontrakts og – innkjøpsrådgiver Øystein Islann, opplyser at ingen er avist i prekvalifikasjonsrunden som ble utlyst i Doffin/Ted 19. september i år. Totalt har Jernbaneverket nå prekvalifisert ni tilbydergrupper med tilsammen 13 firmaer. Det er både mellomstore og store, norske og utenlandske firmaer som nå har mulighet til å innlevere tilbud 21. januar 2013, forteller Islann.

Konkurransegrunnlaget ble levert ut på tilbudskonferansen som ble arrangert i Larvik 7. november. I tillegg til at det her ble gitt en kort orientering om prosjektet Farriseidet – Porsgrunn og Vestfoldentreprisen, ble det også arrangert en kort befaring av traseen med buss. 

UFP01 Vestfold er en konkurranse med forhandling hvor det mest økonomisk fordelaktige tilbud vil bli valgt. I begynnelsen av februar er det satt av tid til forhandling med minimum 3 tilbydere. Kontrakt er planlagt inngått før samhandling setter i gang i april 2013.

Prosjektleder Lars Tangerås fremholder at prosjektet Farriseidet – Porsgrunn har sett gode resultater fra forhandlingene i de foregående konkurranser og opplever at valg av prosedyre, tilbud- og løsningsforslag fra entreprenør i tillegg til samhandling har bidratt til en positiv synergi i forhold til utnyttelsen av den kunnskap som ligger hos leverandørene.

UFP 01 Vestfoldentreprisen
Vestfoldentreprisen blir historisk sett den største bygg- og anleggskonkurransen Jernbaneverket alene har lagt ut for konkurranse. Det skal bygges ni kilometer med jernbane fra Farriseidet i Larvik til Telemark fylkesgrense i denne entreprisen. Inkludert blant annet tre tunneler, to rømningstunneler, ni portaler, seks bruer og to viltoverganger. Kontraktsinngåelse er planlagt i mars 2013 og byggestart blir i mai 2013.

Vestfoldentreprisen (markert med blått) utgjør 9 km av totalt 22,5 km som skal bygges mellom Farriseidet og Porsgrunn.