Farriseidet - Porsgrunn: NCC skal bygge Storberget tunnel

Det ble NCC Construction AS som vant den første kontrakten med Jernbaneverket på prosjektet Farriseidet – Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontrakten som har en verdi på om lag 1 milliard kroner eks. mva ble signert av prosjektdirektør i Jernbaneverket Stine Ilebrekke Undrum og regiondirektør Håkon Tjomsland fra NCC, som for anledningen hadde tatt turen til Tønsberg.

Avtalen er fremkommet etter kjøp med forhandling og Undrum forteller at hun er godt fornøyd med at Jernbaneverket har muligheten til å benytte denne modellen – det gjør at entreprenør og byggherre blir mer samstemte om hvilke forventninger som ligger i kontrakten, sier hun.  

Før hovedarbeidene starter opp i september skal entreprenør, byggherre og rådgiver igjennom en fem uker lang samhandlingsperiode. Undrum forteller at det er første gang Jernbaneverket gjennomfører en slik samhandlingsfase, som er basert på samme type modell som Statens vegvesen benytter.

- Vi har store forhåpninger om at det vil gi oss en god start på samarbeidet samtidig som det forhåpentligvis medfører ytterligere optimaliseringer av gjennomføring/tekniske løsninger, sier Undrum.Håkon Tjomsland regiondirektør i NCC og Stine Ilebrekke Undrm prosjektdirektør i Jernbaneverket er godt fornøyde med avtalen som ble inngått i Tønsberg. Foto: Freddy Samson Fagerheim. 
 


NCC Construction AS
NCC Construction er en del av NCC konsernet som er nordens største bygg- og anleggsentreprenør med aktivitet i Norden, Baltikum, St. Petersburg og Tyskland.  NCC Construction omsatte i 2011 for 6,830 mrd. NOK, og NCC konsernet omsatte for 52 mrd. SEK i 2011. 

- Vi er svært tilfreds med kontrakten vi er tildelt av Jernbaneverket. Dette er et oppdrag som passer NCC meget godt. NCC har omfattende erfaring med kompliserte tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction. 

NCC Construction hadde også en av tunnelentreprisene på dobbeltsporet Lysaker – Sandvika som åpnet i august 2011. 

UFP 07 Storberget
Storberget tunnel er den største som skal bygges på prosjektet Farriseidet- Porsgrunn. Den er 4680 meter lang og får et sprengningsprofil på 131 m2. Parallelt med store deler av hovedtunnelen skal det bygges en 4000 meter lang rømningstunnel som har forbindelse med hovedtunnelen hver 500 meter. 

Storberget tunnel kommer ut ved Lillegårdskrysset i Porsgrunn kommune. Her skal det bygges en 36 meter lang bru over Herregårdsbekken, som leder inn i Eidangertunnelen. Med i denne kontrakten er også driving av drøyt 500 meter av Eidangertunnelen. 

Farriseidet - Porsgrunn
Den nye banen som skal bygges mellom Farriseidet og Porsgrunn er 22,5 km lang. 15 km skalgå i tunnel fordelt på syv tunneler og det skal bygges tilsammen ti bruer med samlet lengde på 1,5 km. 

Det blir fire store tunnel- og grunnentrepriser, tre i Telemark og en stor for hele Vestfold. UFP 07 Storberget er den første som ble kontrahert. Neste i rekken er UFP 05 Skillingsmyr som får byggestart i januar 2013. 

Det nye dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk i juni 2018.