Hammerdalen engasjerer

Et tredvetalls personer møtte opp da det ble invitert til informasjonsmøte om forprosjektet for kryssing av Hammerdalen i Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Farriseidet/Hammeralen i Larvik (Foto: Jernbaneverket/Jarle Foss)Forprosjektet er initiert av plan- og utvikling i Jernbaneverket og prosjektet ledes av Terje Grennes. Med på laget har han fått med seg assisterende prosjektleder i utbyggingsprosjektet Farriseidet – Porsgrunn, for å sikre at grensesnittet mot Farriseidet – Porsgrunn ivaretas.

Terje Grennes forteller at det var en svært engasjert og godt informert gjeng som møtte i kantina på Torget 5 i Larvik.  Mange av de fremmøtte hadde satt seg godt inn i saken og hadde stor forståelse for utfordringen det blir å få ført jernbanen gjennom Hammerdalen/Farriseidet.

Med på møtet var også Statens vegvesen som har funnet løsning på hvordan E18 med tilhørende lokalvegsystem skal gå i Farriseidet. Nå er det fokus på å finne ut hvilke muligheter som finnes for jernbanen i det samme området – og helst bør det foreligge et forslag til løsning for Jernbanen før Statens vegvesen begynner å bygge om lokalvegnettet på Farriseidet. 

Som kjent er det andre utfordringer knyttet til hvor jernbanen skal gå igjennom Larvik. Farriskilden må ikke påvirkes og det må sees i sammenheng med planene for byutviklingen i Larvik.  Dagens bane ligger som en barriere mot sjøen og det åpner for nye muligheter i byutviklingen dersom banen får en annen trasé igjennom Larvik.

Grennes forteller at møtet startet med at det ble gitt orienteringer fra både Jernbaneverket og Statens vegvesen, før det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. “Vi kunne sikkert holdt på til langt ut på kvelden, men til slutt måtte vi sette en strek for denne gang” fortsetter Bratlien. Han legger til at de fikk med seg mange gode innspill inn i det videre planleggingsarbeidet. 

Presentasjonene som ble holdt på møtet, finnes i menyen til høyre.

Kontaktpersoner i Jernbaneverket:
Prosjekteier Terje B. Grennes gret@jbv.no tlf. 916 50 262 
Koordinator fra Utbygging Håkon Bratlien brah@jbv.no tlf. 916 56 276
Informasjonsrådgiver Trine K. Bratlie Evensen tkb@jbv.no tlf. 930 89 550