Godkjent reguleringsplan i Larvik

Reguleringsplanen for parsell 12.1 Farriseidet – Telemark grense ble godkjent i Larvik kommune 11. mars. Dermed er det klart for å sette i gang med detalj- og byggeplan for hele strekningen fra Farriseidet – Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fotomontasje viser den nye Jernbanen ved PaulerReguleringsplanen for parsell 12.2 Telemark grense – Porsgrunn ble godkjent allerede i 2002, men mangel på bevilgninger stanset planarbeidet i Larvik. I 2007 ble arbeidet gjenopptatt og planen ble sendt til Larvik kommune i mai 2008.  

Den nye jernbanen fra Farriseidet til Porsgrunn blir 23 km lang og reisetiden reduseres fra 36 til 12 minutter. I tillegg økes sikkerheten på en strekning som i dag er svært rasutsatt. Senest denne uken ble det stans i togtrafikken mellom Skien og Larvik grunnet rasfare ved Oklungen. Den nye traseen innebærer også en nedleggelse av hele 29 planoverganger. 

Prosjektleder Arild Herfindal forteller at de jobber med å oppdatere detalj-/og reguleringsplan i Porsgrunn kommune. I og med at reguleringsplanen i Telemark er fra 2002 er det også en del tilpassninger som må gjøres i forhold til endringer i regelverket som har kommet til. Blant annet er det nå krav om rømningsveier i tunneler som overstiger 1000 meter. I Telemark berøres tre tunneler av dette kravet.  

Kun få dager før planen skulle til behandling i Larvik kommune, så det ut til at det kunne oppstå forsinkelser. Årsaken var uenighet om deponering av tunnelmassene. Varaordfører Knut Anvik (FrP) uttrykte stor uenighet med Jernbaneverkets planer om å deponere overskuddsmassene i dalsøkk og myrer. De mener at denne type stein er alt for verdifull til å dumpes i ei myr og krever at Jernbaneverket finner andre løsninger som sørger for at steinen utnyttes best mulig.  

Reguleringsplanen ble enstemmig godkjent med følgende anmerkning ”Før massedeponiene tas i bruk skal det dokumenteres at Jernbaneverket i samarbeid med Larvik kommune har sett på og vurdert andre alternativer for håndtering av overskudd av steinmasser uten at dette fordyrer jernbaneprosjektet”.  

Det planlegges for byggestart ved årsskiftet 2010/2011 og den nye banen kan tas i bruk i slutten av 2015 dersom bevilgningene kommer.