Fv. 30 Moveien stenges for gjennomkøring 5. september

Det nærmer seg anleggsstart for byggingen av nytt dobbeltspor fra Farriseidet til Porsgrunn. Vi har startet forberedelsene ved Lillegårds krysset og onsdag 5. september stenges Moveien for gjennomkjøring fram til mai 2013.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Farriseidet – Porsgrunn ( UFP) deles inn i totalt fire tunnel-/grunnentrepriser. Den første som starter opp er UFP 07 Storberget, som består av Storberget tunnel. Tunnelen skal hovedsakelig drives (sprenges) fra et tverrslag (atkomsttunnel) som skal etableres ved Lannerheia skytebane. Men det skal også utføres endel arbeider fra området ved Herregårdsbekken/Lillegårdskrysset.

Tunnelportalen til Storberget tunnel vil komme ut under Moveien. I dette området er det ikke nok fjell, så vi må sprenge ut en byggegrop, for deretter å bygge portalen i betong.  For å få til dette må deler av Moveien graves vekk.  Dette innebærer at

Fv30 Moveien blir stengt for gjennomkjøring i en lengre periode - fra 5. september 2012 til mai 2013.

Veien stenges på en 350 meter lang strekning mellom Lillegårdskrysset og rett i overkant av Turboservice.
Rød strek på kartet viser hvilken del av Moveien som stenges fra 5. september 2012 

Så lenge veien er stengt vil det være omkjøring via Nystrandveien og Langangenveien. Omkjøring skiltes iht. godkjent skiltplan fra Statens Vegvesen.

Gang- og sykkelvei
I en periode blir Moveien også stengt for gående og syklende. Her vil vi jobbe med å få på plass en midlertidig løsning så snart det lar seg gjøre. Men det er endel arbeider med portalen som må være utført før vi kan bygge g-/s veien.  

Traaholtveien
Innkjøringen til Traaholtveien skal være tilgjengelig under hele byggeperioden. For å få til dette blir den midlertidig lagt om mens arbeidene i Moveien pågår.