Første salve på 22 km ny bane

- Vi satser tungt på intercity-utbyggingen, sa samferdselsminister Marit Arnstad da hun fyrte av den første salven for banen som skal knytte Grenland sammen med Vestfold og Oslo-området.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Jeg er glad for at vi nå kommer i gang med dette anlegget, sa samferdselsminister Marit Arnstad.  <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Onsdag 19.september fyrte samferdselsminister Marit Arnstad av den første salven for den 22 kilometer lange nye banen mellom Farriseidet ved Larvik og Porsgrunn.  Dermed er utbyggingen av den til nå lengste delstrekningen av den nye Vestfoldbanen i gang. Banen bygges for hastigheter opp til 250 km/t og får dobbeltspor. Strekningen er beregnet å koste 6,1 milliarder kroner og skal stå ferdig i 2018.

-Denne utbyggingen legger til rette for kortere reisetid, økt punktlighet og flere passasjerer, sa Marit Arnstad. Vi binder nå sammen Vestfold og Telemark med moderne jernbane. Regjeringen vil satse stort på både vedlikehold og nybygging av jernbane framover, varslet Arnstad. - Vi ser at det nytter og registrerer med glede at punktligheten har blitt bedre og at folk er mer fornøyd med toget enn før, la hun til.

-Stor betydning


Jernbanedirektør Elisabeth Enger la vekt på at den nye traseen kommer til å få stor betydning for både Vestfold, telemark og vil inngå i det nye intercitynettet på Østlandet. – Den gamle banen langs Farrisvabnnet går i en trase fra 1880-årene med lave hastigheter og rasfare. –Med dette anlegget vil vi få en meget store reisetidsgevinst, kjøretiden reduseres fra 32 til 12 minutter, sa Enger.
-En stor dag! Fv: Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen og prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum. <strong>Alle foto: Njål Svingheim</strong>


-En stor dag! Fv: Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen og prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum.(Alle foto: Njål Svingheim)-Motor for reginal utvikling
Fylkesordfører i Telemark, Terje Riis Johansen la vekt på jernbanens rolle som motor i den regionale utviklingen. -          Denne banen vil få stor betydning for hele Telemark, sa Riis-Johansen.  Med en moderne jernbane vil vstyrke næringsliv, utdanningsmuligheter og legge til rette foravlasting av Oslo-området, sa han.

Tunneler og bruer
Det skal bygges sju tunneler med en samlet lengde på 14,5 km. Banen får ti bruer med samlet lengde på 1,5 km. Den lengste brua blir 438 meter lang. Prosjektet er delt inn i fire grunn-/tunnelentrepriser og den første entreprisen,  som nå påbegynnes, er UFP 07 Storberget. Storberget tunnel på  4680 meter er den lengste og får et sprengningsprofil på 131 m2. Parallelt med store deler av hovedtunnelen skal det bygges en 4000 meter lang rømningstunnel som har forbindelse med hovedtunnelen for hver 500 meter.

Det er NCC som vant den første kontrakten og forberedelsene startet opp i august med etablering av riggområder og bygging av anleggsveier.
Her kommer innslaget til den nye banens lengste tunnel, Storberget tunnel.

 

Utbyggings-status for Vestfoldbanen i 2012.