Farriseidet – Porsgrunn: to nye kontrakter kunngjort i Doffin

Prosjektet Farriseidet - Porsgrunn har kunngjort prekvalifiseringen til to nye kontrakter i Doffin. Anskaffelsen gjelder setningsoppføling, bygningsbesiktigelse, fasmerker og grunnvannsovervåking.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon: A. W. SolerødUFP-29
29. februar ble prekvalifiseringen til UFP- 29 setningsoppfølging, bygningsbesiktigelse og fasmerker kunngjort i Doffin.

Oppdraget gjelder mellom Farriseidet ved Larvik til Porsgrunn gjennom Eidangerområdet.  Det skal monteres setningsbolter på tilnærmet alle bygninger i influens-området for utbyggingen av Farriseidet - Porsgrunn, en 22,3 km lang og 200 meter bred strekning.

Bygningsbesiktigelsen skal utføres ved hjelp av videofilming og logg-/-rapportføring på alle hus/bygninger som ligger innenfor avgrensningslinjen.

Fastmerkenettet er et selvstendig teknisk anlegg som skal tjene som felles og uavhenging referanse ved bygging og vedlikehold av ulike banetekniske anlegg. 

Arbeidet må utføres før anleggsstart i september 2012.

Tidsfrist for mottak av tilbud eller anmodning og deltagelse er 02.04.2012.

UFP 30  
Den andre kunngjøringen gjelderUFP 30 GrunnvannsovervåkningGrunnvannsovervåkning.

I forbindelse med bygging av Farriseidet – Porsgrunn skal grunnvann og poretrykk i fjell- og løsmasseområder på strekningen over og omkring traseen overvåkes.

Oppdraget innebærer i tillegg til overvåkning også instrumentering, drift og vedlikehold av brønner med instrumenter og opprettelse og drift av webside for måleprogrammet. Oppdraget har oppstart fra inngått kontrakt, planlagt første halvår 2012, og kontrakt vil ha gyldighet så lenge overvåkning er nødvendig, trolig frem mot 2018.

Hensikten med grunnvannsovervåkingen er å ha en oversikt over grunnvanns- og poretrykksnivåer langs traseen, mhp i disse slik at senkninger utover naturlige variasjoner unngås. Senking av nivåene kan medføre skader på omgivelsene og skadelige setninger på bebyggelse. Et etablert overvåkingssystem som leverer kvalitetssikrede data vil være et utmerket verktøy til å følge opp eventuelle påvirkninger fra tunneldriften på grunnvann og poretrykk for raskt å kunne treffe tiltak ved skadelig påvirkning. Det er viktig med overvåking før, under og en periode etter tunneldriften.

Tidsfrist for mottak av tilbud eller anmodning og deltagelse er 02.04.2012

Gå inn på Doffin for å lese mer om begge kontraktene.

UFP 29 Setningsoppfølging, bygningsbesiktigelse og fastmerker
UFP 30 Grunnvannsovervåkning

Kontaktperson i Jernbaneverket

Kontraktsrådgiver Øystein Islann,
oystein.islann@jbv.no tlf. 404 35 349