Farriseidet – Porsgrunn: Statsråden skyter første salve onsdag kl. 1215.

Onsdag 19. september kommer Samferdselsminister Marit Arnstad til Herregårdsbekken ved Porsgrunn for å markere anleggsstarten for nytt dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjektet har lagt opp til et arrangement på anleggsområdet ved Herregårdsbekken og statsråden får æren av å skyte salven som markerer at utbyggingen er i gang. 

Den nye 22 km lange traseen er det hittil største utbyggingsprosjektet som settes i gang i forbindelse med moderniseringsarbeidet som pågår på Vestfoldbanen. Det nye sporet dimensjoneres for hastigheter opp mot 250 km/t og har en kostnadsramme på 6,1 milliarder. Samferdselsminister Marit Arnstad tar turen til Herregårdsbekken for å skyte salva som markerer at utbyggingen av Farriseidet - Porsgrunn nå er i gang. (Foto: Tore Holtet)

Det skal bygges syv tunneler med en samlet lengde på 14,5 km og det blir ti bruer med en samlet lengde på 1,5 km. Den lengste brua vil gå over Hallevannet og blir 438 meter lang.

Prosjektet er delt inn i fire grunn-/tunnelentrepriser og den første som nå starter er UFP 07 Storberget. Storberget tunnel er den største som skal bygges i prosjektet. Den er 4680 meter lang og får et sprengningsprofil på 131 m2. Parallelt med store deler av hovedtunnelen skal det bygges en 4000 meter lang rømningstunnel som har forbindelse med hovedtunnelen hver 500 meter.

Det er NCC som vant kontrakten og forberedelsene startet opp i august med etablering av riggområder, bygging av anleggsveier mm.

Neste entreprise som skal i gang er UFP 05 Skillingsmyr. Jernbaneverket er i forhandling med aktuelle tilbydere og byggestart er planlagt i januar 2013.

Det nye dobbeltsporet skal stå ferdig sommeren 2018.

Evt. spørsmål kan rettes til:
Kommunikasjonsrådgiver Trine K. Bratlie Evensen tlf. 930 89 550 e-post: tkb@jbv.no