Farriseidet - Porsgrunn har fått utslippstillatelse

Jernbaneverket har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av vann fra midlertidig anleggsarbeid ved bygging av ny dobbeltsporet jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeidene er i gang og det er nå stor aktivitet flere steder langs den nye strekningen fra Farriseidet til Porsgrunn. Foto: Thor-Anders BårnesDet er satt krav til rensing av tunnelvann og tunnelmassedeponier før utslipp til lokale vassdrag ved de enkelte anleggsområdene på strekningen. Anleggsarbeidet vil skje fra i høst og fram til sommeren 2018. Forurenset vann fra anleggsdriften blir samlet opp og renset før utslipp. Omfanget av rensetiltak er tilpasset bekkene og innsjøene som vannet slippes ut i.

Jernbaneverket sendte søknad om utslippstillatelse til Fylkesmannen i Telemark og Fylkesmannen i Vestfold i 26. april 2012. Etter en fire ukers høringsrunde kom det inn bemerkninger til planen, disse er svart ut og behandlet av de respektive fylkesmennene, som nå har gitt Jernbaneverket utslippstillatelse etter forurensingsloven.

Fylkesmannen i Vestfold har lagt ut en egen sak om dette på sine nettsider. Der finner dere også utslippstillatelsen samt høringsuttalelsene som kom inn.

Fylkesmannen i Telemark har også lagt ut utslippstillatelsen samt høringsuttalelsene på sine nettsider.