Entrepriseoversikt Farriseidet - Porsgrunn

Det er stor interesse for entreprisene til Farriseidet – Porsgrunn som nå er på vei ut i markedet. Her finner dere en oversikt over de største entreprisene og når de er planlagt ut i markedet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Entreprise Doffin Prekval. Tilbudskonf. Frist Kontrakt Oppstart
UFP 07 Storberget 05.12.11 13.01.12 26.01.12 16.04.12 22.06.12 sept.12
UFP 05 Skillingsmyr 12.03.12 13.04.12 03.05.12 10.08.12 01.11.12 jan. 13
UFP 01 Vestfold 19.09.12 19.10.12 07.11.12 21.01.13 22.03.13 mai 13
UFP 08 Eidanger 14.12.12 18.01.13 04.02.13 26.04.13 28.06.13 sept. 13
UFP 10 Forberedende jernbaneteknikk Vallemyrene 04.03.12 05.04.13 22.04.13 31.05.13 02.09.13 april 14
UFP 11 Jernbaneteknikk 27.04.15 08.05.15 01.06.15 31.08.15 13.11.15 jan. 16

UFP 07 Storberget
Den første entreprisen som Jernbaneverket sendte ut, var UFP 07 Storberget som ligger i Telemark. Her pågår det nå forhandlinger med aktuelle leverandører og kontrakten skal signeres før sommeren.  

Storberget tunnel er den største tunnelen med sine 4680 meter og et sprengningsprofil på 131 m2. Parallelt med store deler av hovedtunnelen vil det bygges en rømningstunnel som har forbindelse med hovedtunnelen hver 500 meter. Storberget tunnel kommer ut ved Lillegårdskrysset, hvor det også skal bygges en 36 meter lang bru over Herregårdsbekken. 

Storberget tunnel skal drives fra et tverrslag som blir plassert ved Lannerheia skytebane, her vil det også etableres et riggområde for entreprenøren.

Med i denne kontrakten er også drøyt 500 meter av Eidangertunnelen som også kommer ut ved Lillegårdskrysset. Det er fordi det er lite hensiktsmessig med flere tunnelriggområder ved Herregårdsbekken.

UFP 05 Skillingsmyr
12. mars ble prekvalifiseringen til UFP 05 Skillingsmyrentreprisen kunngjort i Doffin, og papirene går ut 3. mai, med tilbudsfrist 10. august.
Skillingsmyr tunnel er 3810 meter lang og den starter like sør for vektstasjonen på Solum i Larvik kommune. Tunnelen kryper under fylkesgrensa og kommer ut på en 300 meter dagsone ved Gunnarsrød i Telemark. Her skal det bygges en liten bru før det igjen skal bygges en 635 meter lang tunnel gjennom Ønnsåsen og ny 220 meter lang bru over Ønna.

Skillingsmyr tunnel får rømningsveger ut hver 1000 meter. Deponiområdene ligger tett opp til tverrslaget, hvilket gir kort transportvei for tunnelsteinen. Tunnelen drives fra et tverrslag som etableres ved Nøklegård.

UFP 01 Vestfold
19. september kunngjøres prekvalifiseringen til UFP 01 Vestfoldentreprisen i Doffin, frist for innsendelse av kvalifikasjonspapirer er 19. oktober og tilbudskonferansen for de som er kvalifisert arrangeres 7. november.
Vestfoldentreprisen blir stor, den største Jernbaneverket har sendt ut noen sinne. Denne entreprisen strekker seg fra Farriseidet til Solum like før fylkesgrensa. 

I denne entreprisen inngår Martineåsen tunnel (3670 meter) som strekker seg fra Farriseidet til Paulertjønn. Mellom Paulertjønn og Solum blir det en lang dagstrekning som blant annet inkluderer Paulertjønn bru og Vassbotn bru (438 meter lang bru over Hallevannet). Inkludert i entreprisen er også fire mindre bruer, to kortere tunneler og to viltkryssinger. Kontraktsinngåelse er planlagt i mars 2013 og byggestart blir i mai 2013.  

UFP 08 Eidanger
Mange omtaler Farriseidet – Porsgrunn som Eidangertunnelen eller Eidangerparsellen. I februar 2013 er det klart for utsendelsen av entreprisen UFP 08 Eidanger som består av den 2080 meter lange Eidangertunnelen, samt 1340 meter med spor i dagen for tilkobling til eksisterende spor sør for Porsgrunn stasjon. Inkludert i entreprisen er også en ny bru for et sidespor til Norcem.  Eidangertunnelen er planlagt drevet fra et tverrslag som etableres i Pasadalen og planlagt oppstart for entreprisen er i september 2013.

Jernbaneteknikk
Det er planlagt at det skal kontraheres en stor jernbaneteknisk entreprise som omfatter alle jernbanetekniske fag på hele strekningen Farriseidet – Porsgrunn.  Signalanskaffelsen holdes utenom, da denne skal gjøres som avrop på rammeavtale som er under anskaffelse.
De jernbanetekniske entreprisene skal ikke startes opp før ved årsskiftet 2015/2016, tilbudsdokumentene går derfor først ut i markedet i 2015. Jernbaneverket tar derfor forbehold om at det kan bli endringer. 

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Lars A. Tangerås tlf. 916 75 735 lat@jbv.no
Kontraktsrådgiver Øystein Islann tlf.  404 35 349 isloys@jbv.no