Engasjerte innbyggere på informasjonsmøte i Larvik

Planene om dobbeltspor fra Larvik til Porsgrunn har aldri vært nærmere en realisering, og fortsatt er folk i Larvik interessert i Jernbaneverkets planer, til tross for lang ventetid, endringer i planene og nå nye reguleringsplaner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.At jernbane er engasjerende er det liten tvil om i en tid med nærmest endeløs medieomtale.
Heldigvis er Jernbaneverkets fremtidige planer også av interesse for allmennheten, og i går var det informasjonsmøte for innbyggerne i Larvik og varsel om oppstart for ny reguleringsplan for dobbeltspor mellom Farris i Larvik og Porsgrunn.

Larvik museum var en perfekt ramme for informasjonsmøtet i Larvik og oppmøtet var bra torsdag kveld. Spørsmålene fra salen dreide seg om alt fra trassevalg til høyhastighetsbane og stasjon i Larvik sentrum.

Prosjektleder Lars A. Tangerås og hans prosjektgruppe informerte om at det allerede vedtatte enkeltsporet mellom Larvik og Porsgrunn nå skal omreguleres til dobbeltspor med hastigheter på 250 km /t.
 
Dette innebærer noen endringer på hvor linja skal gå, men de største forandringene vil skje inne i fjell. Banen må rettes ut for å takle større hastigheter, men når det blir gjort med tunnelene inne i fjellene vil det bli mindre forandringer på områdene ute i dagen.

Arbeidet med omregulering er i gang og Jernbaneverket har engasjert rådgivere i den videre prosessen med å lage konkrete planer på hvordan banen skal bygges.

Dersom alt går etter planen satser Jernbaneverket på byggestart i første del av 2011, noe som betyr at tidsfristene er veldig stramme for de ansatte på prosjektet.

Derfor oppfordres alle som har meninger, forslag eller tilbakemeldinger på planene om å komme med dem så raskt som mulig for at prosessen med omregulering til dobbeltspor skal gå så raskt som mulig.

Planene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn 16. april i år, og da er det viktig at alle berørte parter benytter muligheten til å komme med kommentarer på planene.