Det blir dobbeltspor Larvik - Porsgrunn

Regjeringen går inn for å bygge strekningen Farriseidet - Porsgrunn med dobbeltspor. Byggestart er i september i år.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

   
Slik vil den nye banen krysse Hallevannet sørvest for Larvik. <strong> Illustrasjon: Jernbanverket </strong>
  
 - Dobbeltspor på strekningen Farriseidet–Porsgrunn øker kapasiteten på sporet og muliggjør en eventuell framtidig sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa Torsdag 5.januar presenterte Kleppa regjeringen beslutning på en pressekonferanse i Porsgrunn. I forbindelse med statsbudsjettframlegget for 2012, ble det kjent at regjeringen gikk inn for byggestart på prosjektet i år, og nå kommer avklaringen om at strekningen skal bygges ut med dobbeltspor

Mye kortere
Den nye banen på strekningen Farriseidet–Porsgrunn får en lengde på 22,8 km. Traseen går dels langs eksisterende E18 og dels i sju tunneler som utgjør 14,5 km. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra dagens 34 minutter til12 minutter. Prosjektet vil knytte Grenlandsregionen med sine 100.000 innbyggere til Vestfold og resten av intercityområdet. Den gamle banen på strekningen er fra 1882 og er preget av lav hastighet, stor omveg og rasfare.

Den nye banen ble opprinnelig planlagt som enkeltspor med to kryssingsspor. Strekningen blir tilrettelagt for hastigheter opp til 250 km/t.

I 2011 kvalitetssikret Samferdselsdepartementet kostnadsoverslag for både en enkeltspor- og dobbeltsporløsning. For dobbeltspor er kostnadsrammen for prosjektet på 6 676 millioner kroner.

-Perfekt timing
- For oss var det en perfekt timing å få denne avklaringen nå, sier prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum. Vi har forberedt oss godt og alt er klart for utsendelse av kontraktsgrunnlaget for byggestarten på Storberget tunnel 26.januar. Storberget tunnel blir dermed den første delen der anlegget startes opp, og Jernbaneverket vurderer nå om det skal lages enda større kontrakter i denne utbyggingen for å tiltrekke mer oppmerksomhet også fra utenlandske entreprenører.
I statsbudsjettet for 2012 er det satt av 100 millioner kroner til oppstart av grunnarbeider på Storberget tunnel i september i år.
Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge frem for Stortinget en egen sak om dobbeltspor Farriseidet–Porsgrunn i løpet av våren.

I statsbudsjettet for 2012 er det satt av 100 millioner kroner til oppstart av grunnarbeider på Storberget tunnel i september i år.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge frem for Stortinget en egen sak om dobbeltspor Farriseidet–Porsgrunn i løpet av våren.