Bygging i gang på hele banen i 2013

I løpet av 2013 vil byggingen være i gang på hele den nye banen fra Larvik til Porsgrunn. Samtidig legges det opp til enda større aktivitet i 2014.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Slik vil den nye banen ta seg ut ved Vassbotn i Vestfold. <strong> Illustrasjon: Reinertsen AS </strong> 

 –Alle de fire grunnentreprisene kommer i gang, og vi bygger oss opp mot enda større aktivitet i 2014, sier prosjektleder Lars Tangerås.

Midt i september skjedde oppstarten på byggingen av den 22,5 kilometer lange nye banen fra Farriseidet i Larvik til Porsgrunn stasjon.  – Vi vil gjennom året foreta videre opptrapping og planlegger for en vesentlig høyere aktivitet i 2014, forteller prosjektlederen. Banen forventes å stå ferdig sommeren 2018 og dermed må det forutsettes en slik videre opptrapping. – Men statsbudsjettet er jo der vi hvert år får bekreftet om pengene virkelig kommer, sier Lars Tangerås. Han vet dette bedre enn noen, for få år siden måtte han avvikle planarbeidet på nettopp denne banen, da bevilgningene til prosjektet uteble. Derfor er han ekstra fornøyd med at de nå endelig er i full gang, i 2013 er det bevilget 400 millioner til prosjektet.

 

Kobler på Grenland


- Den nye banen mellom Larvik og Porsgrunn er egentlig mye mer enn en dobbeltsporparsell på intercitynettet, sier prosjektleder Lars Tangerås. Banestrekningen er en forutsetning for å kunne ha et konkurransedyktig togtilbud til Grenlandsregionen med over 100.000 innbyggere. Dagens togtilbud til og fra Grenland er heller skrøpelige greier på en bane der toget snegler langs Farrisvannet med hastigheter ned mot 50 km/t. – Den nye banestrekningen vil knytte Grenlandsregionen og Vestfold tettere sammen, den gir betydelig kortere reisetid mellom byene og regionene og også til og fra Oslo. I tillegg vil banen være et første skritt på en ny bane til Sørlandet med videreføring sørover og mulig sammenkobling med Sørlandsbanen.

Tunneler og bruer


Den 22,5 kilometer lange banen vil bli en del av den nye Vestfoldbanen. -Mange har et inntrykk av at den består en eneste lang tunnel og noen har kalt hele banen for “Eidangertunnelen”, men faktum er at vi har hele 7 tunneler av ulik lengde på strekningen, forteller Tangerås. Fra Farriseidet til Porsgrunn blir det også mange bruer med en samlet lengde på 1,5 kilometer. Den lengste brua blir Vassbotnbrua som blir 436 meter lang. – Til sammen blir likevel ca 70% av banen, cirka 15 kilometer, liggende i tunnelene. Lengste tunnel er Storberget tunnel på 4680 meter, den egentlige Eidangertunnelen blir på 2080 meter. På Vestfoldsiden av Fylkesgrensen er andelen av bane i dagen høyest. – Banen går i stor grad på tvers av dalførene og derfor blir tunnel- og bruandelen så høy, sier prosjektlederen.

Stort

-Den største utfordringen er nok omfanget av prosjektet, mens den største fordelen nok er at vi kan bygge for det meste helt uavhengig av dagens spor og at det er relativt lite bebyggelse langs traseen, sier Tangerås.

 

Fakta Farriseidet – Porsgrunn:

  • Byggestart: September 2012 
  • Ferdig: 2018
  • Lengde: 22,5 km
  • Lengste tunnel: Storberget 4680 m (entreprenør NCC)
  • Lengste bru: Vassbotn bru 436 m
  • Bane: Dobbeltspor for hastigheter inntil 250 km/t
  • Pris: 6,1 milliarder kroner
  • Tunnelandel: 70% -cirka 15 km
  • Anleggsdrift: 4 store grunnentrepriser, alle i gang i løpet av 2013, videre opptrapping i 2014
  • Gevinst: Kjøretid reduseres fra 34 til 12 minutter, kopler på Grenland til intercitynettet og gjør en sammenkopling med Sørlandsbanen ved bygging av Grenlandsbanen mulig.

Informasjonsrådgiver Trine Bratlie Evensen og prosjektleder Lars Tangerås får sammen med resten av prosjektorganisasjonen i Larvik hendene fulle med den nye banen. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>