Byggestart Larvik - Porsgrunn neste år

Samferdselsministeren varsler at det kommer penger til å starte byggingen av ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn neste år. - Vi kommer til å sette av 100 millioner kroner til oppstart på denne strekningen høsten 2012, sa Magnhild Meltveit Kleppa på en pressekonferanse mandag morgen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Slik vil den nye jernbanen ta seg ut ved Hallvannet sørvest for Larvik. 
- Oppstarten av anlegget på strekningen vil skje utpå høsten neste år. Det er først da alle avklaringer vil være gjort slik at byggingen kan ta til, sier samferdselsministeren.

- Dette er en god nyhet og noe vi selvfølgelig er glade for, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.
Detaljene rundt oppstarten vil bli klare når statsbudsjettet legges fram tidlig i oktober. Da vil det også kunne sies mer om når strekningen kan ventes å stå ferdig.

Den nye jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn skal erstatte dagens jernbane (åpnet 1882) som gjør en stor sving nordover langs innsjøen Farris. Strekningen er svært svingete, den tillater lav toghastighet og er i tillegg rasutsatt. Reisetiden mellom de to byene vil kortes inn fra dagens 34 til 12 minutter. Den nye banen blir 23,5 kilometer lang, hvorav 14,5 kilometer vil bli fordelt på sju tunneler. Prosjektet er beregnet å koste i alt 6,1 milliarder 2011-kroner.

Den nye jernbanen Larvik - Porsgrunn blir å sett på som avgjørende viktig for senere å kunne koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (Grenlandsbanen).
Kart over den nye strekningen