Arkeologiske forundersøkelser gjennomført i Larvik

I forbindelse med planlegging av ny jernbane fra Farriseidet til Telemark grense, er det i regi av Vestfold fylkeskommune gjennomført søk etter automatisk fredede kulturminner langs den nye strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kulturminnemyndighetene har plikt til å gjennomføre slike undersøkelser i henhold til Kulturminnelovens § 9 og i Larvik kommune ble undersøkelsene gjennomført  våren/forsommeren 2008.

Resultatene fra de arkeologiske forundersøkelsene for reguleringsplanen er samlet i rapporten " Opp fra havet - arkeologiske registreringer langs ny jernbanetrasè Farriseidet - Telemark".

Kopi av rapporten finner du i menyen på høyre side.